Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Teisipäev, 13. november 2018 - Strasbourg

15. ELi liikmesriikide toetus ÜRO üleilmsele rännet käsitlevale kokkuleppele (arutelu)
CRE

Nõukogu ja komisjoni avaldused: ELi liikmesriikide toetus ÜRO üleilmsele rännet käsitlevale kokkuleppele (2018/2924(RSP))

Karoline Edtstadler (nõukogu eesistuja) ja Christos Stylianides (komisjoni liige) esinesid avaldustega.

Sõna võtsid Kinga Gál fraktsiooni PPE nimel, Elena Valenciano fraktsiooni S&D nimel, Jussi Halla-aho fraktsiooni ECR nimel, Michel Reimon fraktsiooni Verts/ALE nimel, Marie-Christine Vergiat fraktsiooni GUE/NGL nimel, Laura Ferrara fraktsiooni EFDD nimel, Harald Vilimsky fraktsiooni ENF nimel, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Tanja Fajon ja Richard Sulík.

ISTUNGI JUHATAJA: Ioan Mircea PAŞCU
asepresident

Sõna võtsid Gerard Batten, Nicolas Bay, Othmar Karas, Claude Moraes, Ilhan Kyuchyuk, Gerolf Annemans, Josef Weidenholzer, Mario Borghezio, Cécile Kashetu Kyenge, Gilles Lebreton, Evelyn Regner ja Enrique Guerrero Salom.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Stanislav Polčák, Elly Schlein, Notis Marias, Indrek Tarand, Georgios Epitideios, Seán Kelly, Juan Fernando López Aguilar ja Ruža Tomašić.

Sõna võtsid Christos Stylianides ja Karoline Edtstadler.

Arutelu lõpetati.

Viimane päevakajastamine: 7. veebruar 2019Õigusteave - Privaatsuspoliitika