Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Pöytäkirja
Tiistai 13. marraskuuta 2018 - Strasbourg

15. EU:n jäsenvaltioiden tuki muuttoliikettä koskevalle YK:n Global Compact -aloitteelle (keskustelu)
Sanatarkat istuntoselostukset

Neuvoston ja komission julkilausumat: EU:n jäsenvaltioiden tuki muuttoliikettä koskevalle YK:n Global Compact -aloitteelle (2018/2924(RSP))

Karoline Edtstadler (neuvoston puheenjohtaja) ja Christos Stylianides (komission jäsen) antoivat julkilausumat.

Puheenvuorot: Kinga Gál PPE-ryhmän puolesta, Elena Valenciano S&D-ryhmän puolesta, Jussi Halla-aho ECR-ryhmän puolesta, Michel Reimon Verts/ALE-ryhmän puolesta, Marie-Christine Vergiat GUE/NGL-ryhmän puolesta, Laura Ferrara EFDD-ryhmän puolesta, Harald Vilimsky ENF-ryhmän puolesta, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Tanja Fajon ja Richard Sulík.

Puhetta johti
varapuhemies Ioan Mircea PAŞCU

Puheenvuorot: Gerard Batten, Nicolas Bay, Othmar Karas, Claude Moraes, Ilhan Kyuchyuk, Gerolf Annemans, Josef Weidenholzer, Mario Borghezio, Cécile Kashetu Kyenge, Gilles Lebreton, Evelyn Regner ja Enrique Guerrero Salom.

Pyynnöstä myönnettävät puheenvuorot: Stanislav Polčák, Elly Schlein, Notis Marias, Indrek Tarand, Georgios Epitideios, Seán Kelly, Juan Fernando López Aguilar ja Ruža Tomašić.

Puheenvuorot: Christos Stylianides ja Karoline Edtstadler.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Päivitetty viimeksi: 7. helmikuuta 2019Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö