Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Jegyzőkönyv
2018. november 13., Kedd - Strasbourg

15. A migrációról szóló globális ENSZ-megállapodás uniós tagállamok általi támogatása (vita)
Szó szerinti jegyzőkönyv

A Tanács és a Bizottság nyilatkozatai: A migrációról szóló globális ENSZ-megállapodás uniós tagállamok általi támogatása (2018/2924(RSP))

Karoline Edtstadler (a Tanács soros elnöke) és Christos Stylianides (a Bizottság tagja) nyilatkozatot tesz.

Felszólal: Kinga Gál, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Elena Valenciano, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Jussi Halla-aho, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Michel Reimon, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Marie-Christine Vergiat, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Laura Ferrara, a(z) EFDD képviselőcsoport nevében, Harald Vilimsky, a(z) ENF képviselőcsoport nevében, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Tanja Fajon és Richard Sulík.

ELNÖKÖL:
Ioan Mircea PAŞCU alelnök

Felszólal: Gerard Batten, Nicolas Bay, Othmar Karas, Claude Moraes, Ilhan Kyuchyuk, Gerolf Annemans, Josef Weidenholzer, Mario Borghezio, Cécile Kashetu Kyenge, Gilles Lebreton, Evelyn Regner és Enrique Guerrero Salom.

Felszólal a „catch the eye” eljárás szerint: Stanislav Polčák, Elly Schlein, Notis Marias, Indrek Tarand, Georgios Epitideios, Seán Kelly, Juan Fernando López Aguilar és Ruža Tomašić.

Felszólal: Christos Stylianides és Karoline Edtstadler.

A vitát berekesztik.

Utolsó frissítés: 2019. február 7.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat