Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Protokolas
Antradienis, 2018 m. lapkričio 13 d. - Strasbūras

15. ES valstybių narių parama JT pasauliniam susitarimui dėl migracijos (diskusijos)
Stenograma

Tarybos ir Komisijos pareiškimai: ES valstybių narių parama JT pasauliniam susitarimui dėl migracijos (2018/2924(RSP))

Karoline Edtstadler (einanti Tarybos pirmininko pareigas) ir Christos Stylianides (Komisijos narys) padarė pareiškimus.

Kalbėjo: Kinga Gál PPE frakcijos vardu, Elena Valenciano S&D frakcijos vardu, Jussi Halla-aho ECR frakcijos vardu, Michel Reimon Verts/ALE frakcijos vardu, Marie-Christine Vergiat GUE/NGL frakcijos vardu, Laura Ferrara EFDD frakcijos vardu, Harald Vilimsky ENF frakcijos vardu, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Tanja Fajon ir Richard Sulík.

PIRMININKAVO: Ioan Mircea PAŞCU
Pirmininko pavaduotojas

Kalbėjo: Gerard Batten, Nicolas Bay, Othmar Karas, Claude Moraes, Ilhan Kyuchyuk, Gerolf Annemans, Josef Weidenholzer, Mario Borghezio, Cécile Kashetu Kyenge, Gilles Lebreton, Evelyn Regner ir Enrique Guerrero Salom.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Stanislav Polčák, Elly Schlein, Notis Marias, Indrek Tarand, Georgios Epitideios, Seán Kelly, Juan Fernando López Aguilar ir Ruža Tomašić.

Kalbėjo: Christos Stylianides ir Karoline Edtstadler.

Diskusijos baigtos.

Atnaujinta: 2019 m. vasario 7 d.Teisinė informacija - Privatumo politika