Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Protokols
Otrdiena, 2018. gada 13. novembris - Strasbūra

15. ES dalībvalstu atbalsts ANO globālajam paktam par migrāciju (debates)
CRE

Padomes un Komisijas paziņojumi: ES dalībvalstu atbalsts ANO globālajam paktam par migrāciju (2018/2924(RSP)).

Karoline Edtstadler (pašreizējā Padomes priekšsēdētāja) un Christos Stylianides (Komisijas loceklis) sniedza paziņojumus.

Uzstājās Kinga Gál PPE grupas vārdā, Elena Valenciano S&D grupas vārdā, Jussi Halla-aho ECR grupas vārdā, Michel Reimon Verts/ALE grupas vārdā, Marie-Christine Vergiat GUE/NGL grupas vārdā, Laura Ferrara EFDD grupas vārdā, Harald Vilimsky ENF grupas vārdā, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Tanja Fajon un Richard Sulík.

SĒDI VADA: Ioan Mircea PAŞCU
Priekšsēdētāja vietnieks

Uzstājās Gerard Batten, Nicolas Bay, Othmar Karas, Claude Moraes, Ilhan Kyuchyuk, Gerolf Annemans, Josef Weidenholzer, Mario Borghezio, Cécile Kashetu Kyenge, Gilles Lebreton, Evelyn Regner un Enrique Guerrero Salom.

Saskaņā ar brīvā mikrofona procedūru uzstājās Stanislav Polčák, Elly Schlein, Notis Marias, Indrek Tarand, Georgios Epitideios, Seán Kelly, Juan Fernando López Aguilar un Ruža Tomašić.

Uzstājās Christos Stylianides un Karoline Edtstadler.

Debates tika slēgtas.

Pēdējā atjaunošana: 2019. gada 7. februārisJuridisks paziņojums - Privātuma politika