Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Dinsdag 13 november 2018 - Straatsburg

15. Steun van de EU-lidstaten voor het Mondiaal Pact van de VN inzake migratie (debat)
CRE

Verklaringen van de Raad en de Commissie: Steun van de EU-lidstaten voor het Mondiaal Pact van de VN inzake migratie (2018/2924(RSP))

Karoline Edtstadler (fungerend voorzitter van de Raad) en Christos Stylianides (lid van de Commissie) leggen de verklaringen af.

Het woord wordt gevoerd door Kinga Gál, namens de PPE-Fractie, Elena Valenciano, namens de S&D-Fractie, Jussi Halla-aho, namens de ECR-Fractie, Michel Reimon, namens de Verts/ALE-Fractie, Marie-Christine Vergiat, namens de GUE/NGL-Fractie, Laura Ferrara, namens de EFDD-Fractie, Harald Vilimsky, namens de ENF-Fractie, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Tanja Fajon en Richard Sulík.

VOORZITTER: Ioan Mircea PAŞCU
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Gerard Batten, Nicolas Bay, Othmar Karas, Claude Moraes, Ilhan Kyuchyuk, Gerolf Annemans, Josef Weidenholzer, Mario Borghezio, Cécile Kashetu Kyenge, Gilles Lebreton, Evelyn Regner en Enrique Guerrero Salom.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Stanislav Polčák, Elly Schlein, Notis Marias, Indrek Tarand, Georgios Epitideios, Seán Kelly, Juan Fernando López Aguilar en Ruža Tomašić.

Het woord wordt gevoerd door Christos Stylianides en Karoline Edtstadler.

Het debat wordt gesloten.

Laatst bijgewerkt op: 7 februari 2019Juridische mededeling - Privacybeleid