Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Marţi, 13 noiembrie 2018 - Strasbourg

15. Sprijinul statelor membre ale UE pentru Pactul global al ONU privind migrația (dezbatere)
Stenograma

Declarații ale Consiliului și ale Comisiei: Sprijinul statelor membre ale UE pentru Pactul global al ONU privind migrația (2018/2924(RSP))

Karoline Edtstadler (Președinta în exercițiu a Consiliului) și Christos Stylianides (membru al Comisiei) au făcut declarațiile.

Au intervenit: Kinga Gál, în numele Grupului PPE, Elena Valenciano, în numele Grupului S&D, Jussi Halla-aho, în numele Grupului ECR, Michel Reimon, în numele Grupului Verts/ALE, Marie-Christine Vergiat, în numele Grupului GUE/NGL, Laura Ferrara, în numele Grupului EFDD, Harald Vilimsky, în numele Grupului ENF, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Tanja Fajon și Richard Sulík.

A PREZIDAT: Ioan Mircea PAŞCU
Vicepreședinte

Au intervenit: Gerard Batten, Nicolas Bay, Othmar Karas, Claude Moraes, Ilhan Kyuchyuk, Gerolf Annemans, Josef Weidenholzer, Mario Borghezio, Cécile Kashetu Kyenge, Gilles Lebreton, Evelyn Regner și Enrique Guerrero Salom.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Stanislav Polčák, Elly Schlein, Notis Marias, Indrek Tarand, Georgios Epitideios, Seán Kelly, Juan Fernando López Aguilar și Ruža Tomašić.

Au intervenit: Christos Stylianides și Karoline Edtstadler.

Dezbaterea s-a încheiat.

Ultima actualizare: 7 februarie 2019Aviz juridic - Politica de confidențialitate