Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Utorok, 13. novembra 2018 - Štrasburg

15. Podpora globálneho paktu OSN o migrácii zo strany členských štátov EÚ (rozprava)
CRE

Vyhlásenia Rady a Komisie: Podpora globálneho paktu OSN o migrácii zo strany členských štátov EÚ (2018/2924(RSP))

Karoline Edtstadler (úradujúca predsedníčka Rady) a Christos Stylianides (člen Komisie) vystúpili s vyhláseniami.

Vystúpili títo poslanci: Kinga Gál v mene skupiny PPE, Elena Valenciano v mene skupiny S&D, Jussi Halla-aho v mene skupiny ECR, Michel Reimon v mene skupiny Verts/ALE, Marie-Christine Vergiat v mene skupiny GUE/NGL, Laura Ferrara v mene skupiny EFDD, Harald Vilimsky v mene skupiny ENF, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Tanja Fajon a Richard Sulík.

PREDSEDNÍCTVO: Ioan Mircea PAŞCU
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Gerard Batten, Nicolas Bay, Othmar Karas, Claude Moraes, Ilhan Kyuchyuk, Gerolf Annemans, Josef Weidenholzer, Mario Borghezio, Cécile Kashetu Kyenge, Gilles Lebreton, Evelyn Regner a Enrique Guerrero Salom.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Stanislav Polčák, Elly Schlein, Notis Marias, Indrek Tarand, Georgios Epitideios, Seán Kelly, Juan Fernando López Aguilar a Ruža Tomašić.

Vystúpili: Christos Stylianides a Karoline Edtstadler.

Rozprava sa skončila.

Posledná úprava: 7. februára 2019Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia