Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2017/2270(INL)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0328/2018

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0328/2018

Συζήτηση :

PV 13/11/2018 - 16
CRE 13/11/2018 - 16

Ψηφοφορία :

PV 14/11/2018 - 14.11
CRE 14/11/2018 - 14.11
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :


Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 13 Νοεμβρίου 2018 - Στρασβούργο

16. Θεωρήσεις για ανθρωπιστικούς λόγους (συζήτηση)
CRE

Έκθεση που περιέχει συστάσεις προς την Επιτροπή σχετικά με τις θεωρήσεις για ανθρωπιστικούς λόγους [2017/2270(INL)] - Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων. Εισηγητής: Juan Fernando López Aguilar (A8-0328/2018)

Ο Juan Fernando López Aguilar παρουσιάζει την έκθεσή του.

Παρεμβαίνει ο Χρήστος Στυλιανίδης (Μέλος της Επιτροπής).

Παρεμβαίνουν οι João Pimenta Lopes (συντάκτης της γνωμοδότησης της επιτροπής FEMM), Heinz K. Becker, εξ ονόματος της Ομάδας PPE, Cécile Kashetu Kyenge, εξ ονόματος της Ομάδας S&D, Jussi Halla-aho, εξ ονόματος της Ομάδας ECR, Bodil Valero, εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE, Marie-Christine Vergiat, εξ ονόματος της Ομάδας GUE/NGL, Laura Ferrara, εξ ονόματος της Ομάδας EFDD, Seán Kelly, Tomáš Zdechovský, Elly Schlein, Branislav Škripek, Teresa Jiménez-Becerril Barrio και Innocenzo Leontini.

Παρεμβαίνουν σύμφωνα με τη διαδικασία «catch the eye» οι Ruža Tomašić, Kateřina Konečná και Νότης Μαριάς.

Παρεμβαίνουν οι Χρήστος Στυλιανίδης και Juan Fernando López Aguilar.

Η συζήτηση περατώνεται.

Ψηφοφορία: σημείο 14.11 των Συνοπτικών Πρακτικών της 14.11.2018.

Τελευταία ενημέρωση: 7 Φεβρουαρίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου