Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2017/2270(INL)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0328/2018

Ingivna texter :

A8-0328/2018

Debatter :

PV 13/11/2018 - 16
CRE 13/11/2018 - 16

Omröstningar :

PV 14/11/2018 - 14.11
CRE 14/11/2018 - 14.11
Röstförklaringar

Antagna texter :


Protokoll
Tisdagen den 13 november 2018 - Strasbourg

16. Humanitära visum (debatt)
CRE

Betänkande med rekommendationer till kommissionen om humanitära visum [2017/2270(INL)] - Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor. Föredragande: Juan Fernando López Aguilar (A8-0328/2018)

Juan Fernando López Aguilar redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Christos Stylianides (ledamot av kommissionen).

Talare: João Pimenta Lopes (föredragande av yttrande från utskottet FEMM), Heinz K. Becker för PPE-gruppen, Cécile Kashetu Kyenge för S&D-gruppen, Jussi Halla-aho för ECR-gruppen, Bodil Valero för Verts/ALE-gruppen, Marie-Christine Vergiat för GUE/NGL-gruppen, Laura Ferrara för EFDD-gruppen, Seán Kelly, Tomáš Zdechovský, Elly Schlein, Branislav Škripek, Teresa Jiménez-Becerril Barrio och Innocenzo Leontini.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Ruža Tomašić, Kateřina Konečná och Notis Marias.

Talare: Christos Stylianides och Juan Fernando López Aguilar.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 14.11 i protokollet av den 14.11.2018.

Senaste uppdatering: 7 februari 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy