Назад 
 Напред 
PVTACRE
Протокол
Вторник, 13 ноември 2018 г. - Страсбург
 1.Откриване на заседанието
 2.Междинен доклад относно Многогодишната финансова рамка за периода 2021 – 2027 г.: позиция на Парламента с оглед на постигането на споразумение (разискване)
 3.Възобновяване на заседанието
 4.Време за гласуване
  4.1.Мобилизиране на средства от фонд „Солидарност“ на Европейския съюз с цел предоставяне на помощ на Латвия (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  4.2.Помощ за развитие, предоставяна от ЕС в областта на образованието (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  4.3.Енергийна ефективност ***I (гласуване)
  4.4.Управление на енергийния съюз ***I (гласуване)
  4.5.Насърчаване на използването на енергия от възобновяеми източници ***I (гласуване)
  4.6.Многогодишен план за запасите от дребни пелагични видове в Адриатическо море и за свързаните с тях риболовни дейности ***I (гласуване)
  4.7.Принципите на правовата държава в Румъния (гласуване)
  4.8.Минимални стандарти за малцинствата в ЕС (гласуване)
  4.9.Цифровизация с оглед на развитието: намаляване на бедността чрез технологиите (гласуване)
 5.Обяснения на вот
 6.Поправки на вот и намерения за гласуване
 7.Възобновяване на заседанието
 8.Разискване с участието на канцлера на Германия, Ангела Меркел, относно бъдещето на Европа (разискване)
 9.Одобряване на протокола от предишното заседание
 10.Искане за снемане на имунитет
 11.Прилагане на споразумението за асоцииране между ЕС и Грузия - Прилагане на споразумението за асоцииране между ЕС и Молдова (разискване)
 12.Износ на оръжие: прилагане на Обща позиция 2008/944/ОВППС (разискване)
 13.Предоставяне на по-големи възможности на органите за защита на конкуренцията и гарантиране на правилното функциониране на вътрешния пазар ***I (разискване)
 14.Регулиране на виртуалните валути и на първоначалното предлагане на монети (разискване)
 15.Подкрепа от държавите – членки на ЕС за Глобалния пакт на ООН за миграцията (разискване)
 16.Хуманитарни визи (разискване)
 17.Дневен ред на следващото заседание
 18.Закриване на заседанието
 Списък на присъствалите
Протокол (156 kb)
07/02/2019 09:54
  Списък на присъствалите (63 kb)
19/02/2019 08:10
 
Протокол (77 kb)
07/02/2019 09:54
  Списък на присъствалите (11 kb)
19/02/2019 08:10
  Резултати от различните гласувания (30 kb)
05/02/2019 14:02
  Поименни гласувания (93 kb)
06/02/2019 11:26
 
Протокол (288 kb)
07/02/2019 09:54
  Списък на присъствалите (80 kb)
19/02/2019 08:10
  Резултати от различните гласувания (131 kb)
05/02/2019 14:02
  Поименни гласувания (486 kb)
06/02/2019 11:26
Последно осъвременяване: 7 февруари 2019 г.Правна информация - Политика за поверителност