Назад 
 Напред 
PVTACRE
Протокол
Вторник, 13 ноември 2018 г. - Страсбург
 1.Откриване на заседанието
 2.Междинен доклад относно Многогодишната финансова рамка за периода 2021 – 2027 г.: позиция на Парламента с оглед на постигането на споразумение (разискване)
 3.Възобновяване на заседанието
 4.Време за гласуване
  
4.1.Мобилизиране на средства от фонд „Солидарност“ на Европейския съюз с цел предоставяне на помощ на Латвия (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
4.2.Помощ за развитие, предоставяна от ЕС в областта на образованието (член 150 от Правилника за дейността) (гласуване)
  
4.3.Енергийна ефективност ***I (гласуване)
  
4.4.Управление на енергийния съюз ***I (гласуване)
  
4.5.Насърчаване на използването на енергия от възобновяеми източници ***I (гласуване)
  
4.6.Многогодишен план за запасите от дребни пелагични видове в Адриатическо море и за свързаните с тях риболовни дейности ***I (гласуване)
  
4.7.Принципите на правовата държава в Румъния (гласуване)
  
4.8.Минимални стандарти за малцинствата в ЕС (гласуване)
  
4.9.Цифровизация с оглед на развитието: намаляване на бедността чрез технологиите (гласуване)
 5.Обяснения на вот
 6.Поправки на вот и намерения за гласуване
 7.Възобновяване на заседанието
 8.Разискване с участието на канцлера на Германия, Ангела Меркел, относно бъдещето на Европа (разискване)
 9.Одобряване на протокола от предишното заседание
 10.Искане за снемане на имунитет
 11.Прилагане на споразумението за асоцииране между ЕС и Грузия - Прилагане на споразумението за асоцииране между ЕС и Молдова (разискване)
 12.Износ на оръжие: прилагане на Обща позиция 2008/944/ОВППС (разискване)
 13.Предоставяне на по-големи възможности на органите за защита на конкуренцията и гарантиране на правилното функциониране на вътрешния пазар ***I (разискване)
 14.Регулиране на виртуалните валути и на първоначалното предлагане на монети (разискване)
 15.Подкрепа от държавите – членки на ЕС за Глобалния пакт на ООН за миграцията (разискване)
 16.Хуманитарни визи (разискване)
 17.Дневен ред на следващото заседание
 18.Закриване на заседанието
 ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК
Протокол (156 kb) Присъствен списък (63 kb) Резултати от различните гласувания (79 kb) Поименни гласувания (1344 kb) 
 
Протокол (77 kb) Присъствен списък (11 kb) Резултати от различните гласувания (30 kb) Поименни гласувания (93 kb) 
 
Протокол (288 kb) Присъствен списък (80 kb) Резултати от различните гласувания (131 kb) Поименни гласувания (486 kb) 
Последно осъвременяване: 7 февруари 2019 г.Правна информация - Политика за поверителност