Forrige 
 Næste 
PVTACRE
Protokol
Tirsdag den 13. november 2018 - Strasbourg
 1.Åbning af mødet
 2.Interimsbetænkning om FFR 2021-2027 - Parlamentets holdning med henblik på en aftale (forhandling)
 3.Genoptagelse af mødet
 4.Afstemningstid
  4.1.Anvendelse af Den Europæiske Unions Solidaritetsfond med henblik på at yde bistand til Letland (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)
  4.2.EU's udviklingsbistand på uddannelsesområdet (forretningsordenens artikel 150) (afstemning)
  4.3.Energieffektivitet ***I (afstemning)
  4.4.Forvaltning af energiunionen ***I (afstemning)
  4.5.Fremme af anvendelsen af energi fra vedvarende energikilder ***I (afstemning)
  4.6.Flerårig plan for små pelagiske bestande i Adriaterhavet og fiskeriet, der udnytter disse bestande ***I (afstemning)
  4.7.Retsstatsprincippet i Rumænien (afstemning)
  4.8.Minimumsstandarder for mindretal i EU (afstemning)
  4.9.Digitalisering med henblik på udvikling: bekæmpelse af fattigdom via teknologi (afstemning)
 5.Stemmeforklaringer
 6.Stemmerettelser og -intentioner
 7.Genoptagelse af mødet
 8.Drøftelse med Tysklands forbundskansler, Angela Merkel, om Europas fremtid (forhandling)
 9.Godkendelse af protokollen fra foregående møde
 10.Anmodning om ophævelse af immunitet
 11.Gennemførelsen af EU’s associeringsaftale med Georgien - Gennemførelsen af EU’s associeringsaftale med Moldova (forhandling)
 12.Våbeneksport: gennemførelse af fælles holdning 2008/944/FUSP (forhandling)
 13.Styrkelse af de nationale konkurrencemyndigheder og sikring af et velfungerende indre marked ***I (forhandling)
 14.Regulering af virtuelle valutaer og "Initial coin offerings" (forhandling)
 15.EU-medlemsstaternes støtte til FN's globale aftale om migration (forhandling)
 16.Humanitære visa (forhandling)
 17.Dagsorden for næste møde
 18.Hævelse af mødet
 Deltagerliste
Protokol (141 kb)
07/02/2019 09:58
  Deltagerliste (63 kb)
19/02/2019 08:12
 
Protokol (73 kb)
07/02/2019 09:58
  Deltagerliste (11 kb)
19/02/2019 08:12
  Afstemningsresultater (30 kb)
05/02/2019 14:02
  Afstemning ved navneopråb (93 kb)
06/02/2019 11:26
 
Protokol (250 kb)
07/02/2019 09:58
  Deltagerliste (70 kb)
19/02/2019 08:12
  Afstemningsresultater (119 kb)
05/02/2019 14:02
  Afstemning ved navneopråb (468 kb)
06/02/2019 11:26
Seneste opdatering: 7. februar 2019Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik