Vorige 
 Volgende 
PVTACRE
Notulen
Dinsdag 13 november 2018 - Straatsburg
 1.Opening van de vergadering
 2.Tussentijds verslag over het meerjarig financieel kader 2021-2027 - Standpunt van het Parlement met betrekking tot een akkoord (debat)
 3.Hervatting van de vergadering
 4.Stemmingen
  4.1.Beschikbaarstelling van middelen uit het Solidariteitsfonds van de Europese Unie voor bijstand aan Letland (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  4.2.EU-ontwikkelingshulp op het gebied van onderwijs (artikel 150 van het Reglement) (stemming)
  4.3.Energie-efficiëntie ***I (stemming)
  4.4.Governance van de energie-unie ***I (stemming)
  4.5.Bevordering van het gebruik van energie uit hernieuwbare bronnen ***I (stemming)
  4.6.Meerjarenplan voor de kleine pelagische bestanden in de Adriatische Zee en de visserijen die deze bestanden exploiteren ***I (stemming)
  4.7.De rechtsstaat in Roemenië (stemming)
  4.8.Minimumnormen voor minderheden in de EU (stemming)
  4.9.Digitalisering voor ontwikkeling: armoede terugdringen via technologie (stemming)
 5.Stemverklaringen
 6.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag
 7.Hervatting van de vergadering
 8.Debat met de Duitse bondskanselier, Angela Merkel, over de toekomst van Europa (debat)
 9.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering
 10.Verzoek om opheffing van de immuniteit
 11.Uitvoering van de associatieovereenkomst tussen de EU en Georgië - Uitvoering van de associatieovereenkomst tussen de EU en Moldavië (debat)
 12.Wapenuitvoer: uitvoering van gemeenschappelijk standpunt 2008/944/GBVB (debat)
 13.Toekenning van bevoegdheden aan mededingingsautoriteiten en waarborging van de goede werking van de interne markt ***I (debat)
 14.Reglementering van virtuele valuta en initial coin offerings (debat)
 15.Steun van de EU-lidstaten voor het Mondiaal Pact van de VN inzake migratie (debat)
 16.Humanitaire visa (debat)
 17.Agenda van de volgende vergadering
 18.Sluiting van de vergadering
 Presentielijst
Notulen (141 kb) Presentielijst (63 kb) Uitslag van de stemming (74 kb) Hoofdelijke stemming (1344 kb) 
 
Notulen (73 kb) Presentielijst (11 kb) Uitslag van de stemming (29 kb) Hoofdelijke stemming (93 kb) 
 
Notulen (253 kb) Presentielijst (70 kb) Uitslag van de stemming (118 kb) Hoofdelijke stemming (464 kb) 
Laatst bijgewerkt op: 7 februari 2019Juridische mededeling - Privacybeleid