Poprzedni 
 Następny 
PVTACRE
Protokół
Wtorek, 13 listopada 2018 r. - Strasburg
 1.Otwarcie posiedzenia
 2.Wstępne sprawozdanie w sprawie wieloletnich ram finansowych na lata 2021–2027 – stanowisko Parlamentu z myślą o osiągnięciu porozumienia (debata)
 3.Wznowienie posiedzenia
 4.Głosowanie
  4.1.Uruchomienie Funduszu Solidarności Unii Europejskiej w celu udzielenia pomocy Łotwie (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  4.2.Pomoc rozwojowa UE w dziedzinie edukacji (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  4.3.Efektywność energetyczna ***I (głosowanie)
  4.4.Zarządzanie unią energetyczną ***I (głosowanie)
  4.5.Promowanie stosowania energii ze źródeł odnawialnych ***I (głosowanie)
  4.6.Plan wieloletni dotyczący małych gatunków pelagicznych w Morzu Adriatyckim i połowów tych zasobów ***I (głosowanie)
  4.7.Praworządność w Rumunii (głosowanie)
  4.8.Normy minimalne dla mniejszości w UE (głosowanie)
  4.9.Cyfryzacja na rzecz rozwoju: ograniczenie ubóstwa za pomocą technologii (głosowanie)
 5.Wyjaśnienia dotyczące głosowania
 6.Korekty oddanych głosów i zgłoszenia zamiaru oddania głosu
 7.Wznowienie posiedzenia
 8.Debata z kanclerz Niemiec Angelą Merkel na temat przyszłości Europy (debata)
 9.Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia
 10.Wniosek o uchylenie immunitetu
 11.Wdrożenie układu o stowarzyszeniu UE z Gruzją - Wdrożenie układu o stowarzyszeniu UE z Mołdawią (debata)
 12.Wywóz broni: wdrażanie wspólnego stanowiska nr 2008/944/WPZiB (debata)
 13.Nadanie organom ochrony konkurencji państw członkowskich uprawnień oraz zapewnienie należytego funkcjonowania rynku wewnętrznego ***I (debata)
 14.Regulacje w obszarze walut wirtualnych i pierwszych ofert kryptowalutowych (debata)
 15.Poparcie państw członkowskich UE dla globalnego porozumienia ONZ w sprawie migracji (debata)
 16.Wizy humanitarne (debata)
 17.Porządek obrad następnego posiedzenia
 18.Zamknięcie posiedzenia
 Lista obecności
Protokół (140 kb)
07/02/2019 11:23
  Lista obecności (63 kb)
19/02/2019 08:12
 
Protokół (74 kb)
07/02/2019 11:23
  Lista obecności (11 kb)
19/02/2019 08:12
  Wyniki głosowania (32 kb)
05/02/2019 14:04
  Głosowanie imienne (92 kb)
06/02/2019 11:28
 
Protokół (255 kb)
07/02/2019 11:23
  Lista obecności (70 kb)
19/02/2019 08:12
  Wyniki głosowania (125 kb)
05/02/2019 14:04
  Głosowanie imienne (467 kb)
06/02/2019 11:28
Ostatnia aktualizacja: 7 lutego 2019Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności