Poprzedni 
 Następny 
ProtokółGłosowaniaGłosowanie imienneTeksty przyjętePełne sprawozdanie
Protokół
Wtorek, 13 listopada 2018 r. - Strasburg
 1.Otwarcie posiedzenia
 2.Wstępne sprawozdanie w sprawie wieloletnich ram finansowych na lata 2021–2027 – stanowisko Parlamentu z myślą o osiągnięciu porozumienia (debata)
 3.Wznowienie posiedzenia
 4.Głosowanie
  
4.1.Uruchomienie Funduszu Solidarności Unii Europejskiej w celu udzielenia pomocy Łotwie (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  
4.2.Pomoc rozwojowa UE w dziedzinie edukacji (art. 150 Regulaminu) (głosowanie)
  
4.3.Efektywność energetyczna ***I (głosowanie)
  
4.4.Zarządzanie unią energetyczną ***I (głosowanie)
  
4.5.Promowanie stosowania energii ze źródeł odnawialnych ***I (głosowanie)
  
4.6.Plan wieloletni dotyczący małych gatunków pelagicznych w Morzu Adriatyckim i połowów tych zasobów ***I (głosowanie)
  
4.7.Praworządność w Rumunii (głosowanie)
  
4.8.Normy minimalne dla mniejszości w UE (głosowanie)
  
4.9.Cyfryzacja na rzecz rozwoju: ograniczenie ubóstwa za pomocą technologii (głosowanie)
 5.Wyjaśnienia dotyczące głosowania
 6.Korekty oddanych głosów i zgłoszenia zamiaru oddania głosu
 7.Wznowienie posiedzenia
 8.Debata z kanclerz Niemiec Angelą Merkel na temat przyszłości Europy (debata)
 9.Zatwierdzenie protokołu poprzedniego posiedzenia
 10.Wniosek o uchylenie immunitetu
 11.Wdrożenie układu o stowarzyszeniu UE z Gruzją - Wdrożenie układu o stowarzyszeniu UE z Mołdawią (debata)
 12.Wywóz broni: wdrażanie wspólnego stanowiska nr 2008/944/WPZiB (debata)
 13.Nadanie organom ochrony konkurencji państw członkowskich uprawnień oraz zapewnienie należytego funkcjonowania rynku wewnętrznego ***I (debata)
 14.Regulacje w obszarze walut wirtualnych i pierwszych ofert kryptowalutowych (debata)
 15.Poparcie państw członkowskich UE dla globalnego porozumienia ONZ w sprawie migracji (debata)
 16.Wizy humanitarne (debata)
 17.Porządek obrad następnego posiedzenia
 18.Zamknięcie posiedzenia
 LISTA OBECNOŚCI
Protokół (140 kb) Lista obecności (63 kb) Wyniki głosowania (74 kb) Wyniki głosowań imiennych (1344 kb) 
 
Protokół (74 kb) Lista obecności (11 kb) Wyniki głosowania (32 kb) Wyniki głosowań imiennych (92 kb) 
 
Protokół (255 kb) Lista obecności (70 kb) Wyniki głosowania (125 kb) Wyniki głosowań imiennych (467 kb) 
Ostatnia aktualizacja: 7 lutego 2019Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności