Indiċi 
Minuti
PDF 257kWORD 74k
It-Tlieta, 13 ta' Novembru 2018 - Strasburgu
1.Ftuħ tas-seduta
 2.Rapport interim dwar il-Qafas Finanzjarju Pluriennali 2021-2027 - Il-pożizzjoni tal-Parlament bil-ħsieb ta' ftehim (dibattitu)
 3.Tkomplija tas-seduta
 4.Ħin tal-votazzjonijiet
  
4.1.Mobilizzazzjoni tal-Fond ta' Solidarjetà tal-Unjoni Ewropea biex tingħata assistenza lil-Latvja (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
4.2.Għajnuna għall-iżvilupp tal-UE fil-qasam tal-edukazzjoni (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
4.3.Effiċjenza fl-enerġija ***I (votazzjoni)
  
4.4.Governanza tal-Unjoni tal-Enerġija ***I (votazzjoni)
  
4.5.Il-promozzjoni tal-użu tal-enerġija minn sorsi rinnovabbli (riformulazzjoni) ***I (votazzjoni)
  
4.6.Pjan pluriennali għall-istokkijiet pelaġiċi ż-żgħar fil-Baħar Adrijatiku u għas-sajd li jisfrutta dawk l-istokkijiet ***I (votazzjoni)
  
4.7.L-istat tad-dritt fir-Rumanija (votazzjoni)
  
4.8.Standards minimi għall-minoranzi fl-UE (votazzjoni)
  
4.9.Diġitalizzazzjoni għall-iżvilupp: tnaqqis tal-faqar permezz tat-teknoloġija (votazzjoni)
 5.Spjegazzjonijiet tal-vot
 6.Korrezzjonijiet għall-voti u intenzjonijiet tal-vot
 7.Tkomplija tas-seduta
 8.Dibattitu mal-Kanċillier tal-Ġermanja, Angela Merkel, dwar il-Futur tal-Ewropa (dibattitu)
 9.Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduta preċedenti
 10.Talba għat-tneħħija tal-immunità
 11.Implimentazzjoni tal-ftehim ta' assoċjazzjoni tal-UE mal-Georgia - Implimentazzjoni tal-ftehim ta' assoċjazzjoni tal-UE mal-Moldova (dibattitu)
 12.L-esportazzjoni tal-armi: l-implimentazzjoni tal-Pożizzjoni Komuni 2008/944/PESK (dibattitu)
 13.L-għoti tas-setgħa lill-awtoritajiet tal-kompetizzjoni u li jiġi żgurat il-funzjonament tajjeb tas-suq intern ***I (dibattitu)
 14.Regolamentazzjoni tal-muniti virtwali u tal-offerti inizjali tal-muniti​ (dibattitu)
 15.Appoġġ tal-Istati Membri tal-UE għall-Patt globali tan-NU għall-migrazzjoni (dibattitu)
 16.Viżi Umanitarji (dibattitu)
 17.L-aġenda tas-seduta li jmiss
 18.Għeluq tas-seduta
 REĠISTRU TAL-ATTENDENZA


PRESIDENZA: Mairead McGUINNESS
Viċi President

1. Ftuħ tas-seduta

Ħin tal-ftuħ tas-seduta: 09.03.


2. Rapport interim dwar il-Qafas Finanzjarju Pluriennali 2021-2027 - Il-pożizzjoni tal-Parlament bil-ħsieb ta' ftehim (dibattitu)

Rapport interim dwar il-Qafas Finanzjarju Pluriennali 2021-2027 - Il-pożizzjoni tal-Parlament bil-ħsieb ta' ftehim [2018/0166R(APP)] - Kumitat għall-Baġits. Rapporteurs: Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Janusz Lewandowski u Gérard Deprez (A8-0358/2018)

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Janusz Lewandowski u Jean Arthuis (flok ir-rapporteur Gérard Deprez) ippreżentaw ir-rapport.

Interventi ta': Karoline Edtstadler (President fil-kariga tal-Kunsill) u Günther Oettinger (Membru tal-Kummissjoni).

Interventi ta': Željana Zovko (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat DEVE), Helmut Scholz (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat INTA), Inés Ayala Sender (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat CONT), Gerben-Jan Gerbrandy (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat CONT), Brando Benifei (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat EMPL), Ivo Belet (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat ENVI), Dominique Riquet (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat TRAN), Derek Vaughan (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat REGI), Fabio Massimo Castaldo (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat AFCO), Iratxe García Pérez (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat FEMM), José Manuel Fernandes f'isem il-Grupp PPE, Eider Gardiazabal Rubial f'isem il-Grupp S&D, Bernd Kölmel f'isem il-Grupp ECR, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Paul Rübig, Nils Torvalds f'isem il-Grupp ALDE, Jordi Solé f'isem il-Grupp Verts/ALE, Younous Omarjee f'isem il-Grupp GUE/NGL, Raymond Finch f'isem il-Grupp EFDD, Marco Zanni f'isem il-Grupp ENF, Sotirios Zarianopoulos Membru mhux affiljat, Marian-Jean Marinescu, Daniele Viotti, Zbigniew Kuźmiuk, Jan Huitema, Helga Trüpel, Xabier Benito Ziluaga, Rolandas Paksas, André Elissen, Zoltán Balczó, Paul Rübig, Eric Andrieu, Richard Sulík, Pavel Telička, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Maria Grapini, Indrek Tarand, Marie-Pierre Vieu, Laura Agea, Barbara Kappel, Czesław Adam Siekierski, Maria João Rodrigues, li wieġbet ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Bill Etheridge, Nedzhmi Ali, Miguel Viegas, Inese Vaidere, Mercedes Bresso, Jasenko Selimovic, Lefteris Christoforou, John Howarth, Siegfried Mureşan, Karine Gloanec Maurin u Lambert van Nistelrooij.

PRESIDENZA: Rainer WIELAND
Viċi President

Interventi ta': Vladimír Maňka, Andrey Novakov, Giorgos Grammatikakis, Tamás Deutsch, Peter Jahr (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat AGRI) u Jerzy Buzek (rapportuer għal opinjoni tal-Kumitat ITRE).

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Milan Zver, Maria Grapini, Bill Etheridge, Franz Obermayr, Seán Kelly, Costas Mavrides, Francisco José Millán Mon, Răzvan Popa, Patricija Šulin, Maria Spyraki, Mairead McGuinness u Ivana Maletić.

Interventi ta': Günther Oettinger, Karoline Edtstadler, Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Janusz Lewandowski u Jean Arthuis.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 14.1 tal-Minuti ta' 14.11.2018.

(Is-sessjoni ġiet sospiża f'11:45 fl-istennija tal-ħin tal-votazzjoni.)


PRESIDENZA: Bogusław LIBERADZKI
Viċi President

3. Tkomplija tas-seduta

Ħin li fih tkompliet is-seduta: 12.00.


4. Ħin tal-votazzjonijiet

Ir-riżultati ddettaljati tal-votazzjonijiet (emendi, votazzjonijiet separati u votazzjonijiet maqsuma, eċċ.) jidhru fl-Anness “Riżultati tal-Votazzjonijiet”, mehmuż mal-Minuti.

Ir-riżultati tal-votazzjonijiet b'sejħa tal-ismijiet, fl-anness tal-Minuti, huma disponibbli biss f'verżjoni elettronika u jistgħu jiġu kkonsultati fuq is-sit Europarl.


4.1. Mobilizzazzjoni tal-Fond ta' Solidarjetà tal-Unjoni Ewropea biex tingħata assistenza lil-Latvja (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-mobilizzazzjoni tal-Fond ta' Solidarjetà tal-Unjoni Ewropea biex tingħata assistenza lil-Latvja [COM(2018)0658 - C8-0416/2018 - 2018/2230(BUD)] - Kumitat għall-Baġits. Rapporteur: Inese Vaidere (A8-0357/2018)

(Maġġoranza tal-Membri li jagħmlu parti mill-Parlament u 3/5 tal-voti mitfugħa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 1)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni b'votazzjoni unika (P8_TA(2018)0440)


4.2. Għajnuna għall-iżvilupp tal-UE fil-qasam tal-edukazzjoni (Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rapport dwar l-għajnuna għall-iżvilupp tal-UE fil-qasam tal-edukazzjoni [2018/2081(INI)] - Kumitat għall-Iżvilupp. Rapporteur: Vincent Peillon (A8-0327/2018)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 2)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni b'votazzjoni unika (P8_TA(2018)0441)


4.3. Effiċjenza fl-enerġija ***I (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Direttiva 2012/27/UE dwar l-effiċjenza fl-enerġija [COM(2016)0761 - C8-0498/2016 - 2016/0376(COD)] - Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija. Rapporteur: Miroslav Poche (A8-0391/2017)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 3)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI u EMENDI

FTEHIM PROVIŻORJU

Approvazzjoni (P8_TA(2018)0442)


4.4. Governanza tal-Unjoni tal-Enerġija ***I (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-Governanza tal-Unjoni tal-Enerġija, li jemenda d-Direttiva 94/22/KE, id-Direttiva 98/70/KE, id-Direttiva 2009/31/KE, ir-Regolament (KE) Nru 663/2009, ir-Regolament (KE) Nru 715/2009, id-Direttiva 2009/73/KE, id-Direttiva tal-Kunsill 2009/119/KE, id-Direttiva 2010/31/UE, id-Direttiva 2012/27/UE, id-Direttiva 2013/30/UE u d-Direttiva tal-Kunsill (UE) 2015/652 u li jħassar ir-Regolament (UE) Nru 525/2013 [COM(2016)0759 - C8-0497/2016 - 2016/0375(COD)] - Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza ta' l-Ikel - Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija. Rapporteurs: Michèle Rivasi u Jakop Dalunde (A8-0402/2017)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 4)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI u EMENDI

FTEHIM PROVIŻORJU

Approvazzjoni (P8_TA(2018)0443)


4.5. Il-promozzjoni tal-użu tal-enerġija minn sorsi rinnovabbli (riformulazzjoni) ***I (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u l-Kunsil dwar il-promozzjoni tal-użu tal-enerġija minn sorsi rinnovabbli (riformulazzjoni) [COM(2016)0767 - C8-0500/2016 - 2016/0382(COD)] - Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija. Rapporteur: José Blanco López (A8-0392/2017)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 5)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI u EMENDI

FTEHIM PROVIŻORJU

Approvazzjoni (P8_TA(2018)0444)


4.6. Pjan pluriennali għall-istokkijiet pelaġiċi ż-żgħar fil-Baħar Adrijatiku u għas-sajd li jisfrutta dawk l-istokkijiet ***I (votazzjoni)

Proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi pjan pluriennali għall-istokkijiet pelaġiċi ż-żgħar fil-Baħar Adrijatiku u għas-sajd li jisfrutta dawk l-istokkijiet [COM(2017)0097 - C8-0095/2017 - 2017/0043(COD)] - Kumitat għas-Sajd. Rapporteur: Ruža Tomašić (A8-0337/2018)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 6)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI u EMENDI

Approvazzjoni (P8_TA(2018)0445)

Interventi

Ruža Tomašić (rapporteur), qabel il-votazzjoni.


4.7. L-istat tad-dritt fir-Rumanija (votazzjoni)

Dikjarazzjonijiet tal-Kunsill u tal-Kummissjoni: L-istat tad-dritt fir-Rumanija (2018/2844(RSP))

Id-dibattitu sar fid-data 3 ta' Ottubru 2018 (punt 3 tal-Minuti ta' 3.10.2018).

Mozzjoni għal riżoluzzjoni mressqa biex jingħalaq id-dibattitu skont l-Artikolu 123(2) tar-Regoli ta' Proċedura:

—   Roberta Metsola, f'isem il-grupp PPE, Josef Weidenholzer, f'isem il-Grupp S&D, Sophia in ’t Veld u Cecilia Wikström, f'isem il-Grupp ALDE, Judith Sargentini, Eva Joly, Benedek Jávor, Reinhard Bütikofer et Bodil Valero, f'isem il-Grupp Verts/ALE, Barbara Spinelli, Patrick Le Hyaric, Helmut Scholz, Marie-Christine Vergiat, Marie-Pierre Vieu, Malin Björk, Sofia Sakorafa, Emmanuel Maurel u Younous Omarjee, f'isem il-Grupp GUE/NGL u Monica Macovei, dwar l-istat tad-dritt fir-Rumanija (2018/2844(RSP)) (B8-0522/2018)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 7)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA(2018)0446)


4.8. Standards minimi għall-minoranzi fl-UE (votazzjoni)

Rapport dwar l-istandards minimi għall-minoranzi fl-UE [2018/2036(INI)] - Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern. Rapporteur: József Nagy (A8-0353/2018)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 8)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI ALTERNATTIVA (imressqa mill-Grupp ENF)

Rifjut

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA(2018)0447)


4.9. Diġitalizzazzjoni għall-iżvilupp: tnaqqis tal-faqar permezz tat-teknoloġija (votazzjoni)

Rapport dwar id-diġitalizzazzjoni għall-iżvilupp: tnaqqis tal-faqar permezz tat-teknoloġija [2018/2083(INI)] - Kumitat għall-Iżvilupp. Rapporteur: Bogdan Brunon Wenta (A8-0338/2018)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 9)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P8_TA(2018)0448)


5. Spjegazzjonijiet tal-vot

Spjegazzjonijiet tal-vot bil-miktub:

L-ispjegazzjonijiet tal-vot li tressqu bil-miktub, bi qbil mal-Artikolu 183 tar-Regoli ta' Proċedura, jidhru fil-paġni tal-Membri fis-sit tal-Parlament.

Spjegazzjonijiet tal-vot orali:

Rapport Miroslav Poche - A8-0391/2017
John Howarth, Stanislav Polčák, Seán Kelly, Jadwiga Wiśniewska u Jude Kirton-Darling

Rapport Michèle Rivasi u Jakop Dalunde - A8-0402/2017
Molly Scott Cato, Stanislav Polčák, Seán Kelly, Jadwiga Wiśniewska u Notis Marias

Rapport José Blanco López - A8-0392/2017
Maria Spyraki, John Howarth, Rosa D'Amato f'isem il-Grupp EFDD, Jadwiga Wiśniewska u Notis Marias

Rapport Ruža Tomašić - A8-0337/2018
Clara Eugenia Aguilera García u Dubravka Šuica

L-istat tad-dritt fir-Rumanija - B8-0522/2018
Renate Weber, Maria Grapini, Mirosław Piotrowski, Monica Macovei, Norica Nicolai, Mircea Diaconu, Michaela Šojdrová, Stanislav Polčák u Siegfried Mureşan

Rapport József Nagy - A8-0353/2018
Filiz Hyusmenova, Adam Szejnfeld, Andrejs Mamikins u Notis Marias

Rapport Bogdan Brunon Wenta - A8-0338/2018
Alex Mayer u Adam Szejnfeld.


6. Korrezzjonijiet għall-voti u intenzjonijiet tal-vot

Il-korrezzjonijiet għall-voti u l-intenzjonijiet tal-vot jidhru fuq is-sit Europarl, "Plenarja", "Votazzjonijiet", "Riżultati tal-Votazzjonijiet" (Riżultati tal-votazzjonijiet b'sejħa tal-ismijiet).

Il-verżjoni elettronika fuq is-sit Europarl tiġi aġġornata regolarment tul perjodu ta' mhux aktar minn ġimagħtejn wara l-ġurnata tal-votazzjoni.

Wara li jgħaddi dan il-perjodu, il-korrezzjonijiet għall-voti u l-intenzjonijiet tal-vot jiġu ffinalizzati sabiex isiru t-traduzzjonijiet u jiġu ppubblikati fil-Ġurnal Uffiċjali.

(Ħin li fih ġiet sospiża s-seduta: 13.24.)


PRESIDENZA: Antonio TAJANI
President

7. Tkomplija tas-seduta

Ħin li fih tkompliet is-seduta: 15.04.


8. Dibattitu mal-Kanċillier tal-Ġermanja, Angela Merkel, dwar il-Futur tal-Ewropa (dibattitu)

Dibattitu mal-Kanċillier tal-Ġermanja, Angela Merkel, dwar il-Futur tal-Ewropa (2018/2733(RSP))

Il-President għamel dikjarazzjoni qasira biex jintroduċi d-dibattitu

Intervent ta': Angela Merkel (Kanċillier tar-Repubblika Federali tal-Ġermanja).

Intervent ta': Jean-Claude Juncker (President tal-Kummissjoni).

Interventi ta': Manfred Weber f'isem il-Grupp PPE, Udo Bullmann f'isem il-Grupp S&D, Ryszard Antoni Legutko f'isem il-Grupp ECR, Guy Verhofstadt f'isem il-Grupp ALDE, Ska Keller f'isem il-Grupp Verts/ALE, Gabriele Zimmer f'isem il-Grupp GUE/NGL, Nigel Farage f'isem il-Grupp EFDD, Marcus Pretzell f'isem il-Grupp ENF, u Martin Sonneborn Membru mhux affiljat.

Intervent ta': Angela Merkel.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Daniel Caspary, Nikos Androulakis, David Campbell Bannerman, Cecilia Wikström, Bernard Monot, Mario Borghezio, Lampros Fountoulis, Lívia Járóka, Massimiliano Salini, Heidi Hautala, Jo Leinen, Stelios Kouloglou, Gerard Batten, Bruno Gollnisch, Herbert Dorfmann, Dennis Radtke, Tibor Szanyi, David Coburn, Georgios Epitideios, Françoise Grossetête, Paul Rübig, Carlos Zorrinho, Esther de Lange, Javi López, Salvatore Cicu, Elena Valenciano u Dariusz Rosati.

Intervent ta': Angela Merkel.

Id-dibattitu ngħalaq.

PRESIDENZA: Ioan Mircea PAŞCU
Viċi President


9. Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduta preċedenti

Il-Minuti tas-seduta preċedenti ġew approvati.

°
° ° °

Intervent ta': Jörg Meuthen (il-President iċċara xi punti).


10. Talba għat-tneħħija tal-immunità

L-awtoritajiet kompetenti Griegi ppreżentaw talba għat-tneħħija tal-immunità ta' Georgios Epitideios, Lampros Fountoulis u Eleftherios Synadinos bil-għan li jinbdew proċedimenti penali fil-konfront tagħhom.

Skont l-Artikolu 9(1) tar-Regoli ta' Proċedura, din it-talba ġiet irriferuta lill-kumitat responsabbli, jiġifieri lill-Kumitat JURI.


11. Implimentazzjoni tal-ftehim ta' assoċjazzjoni tal-UE mal-Georgia - Implimentazzjoni tal-ftehim ta' assoċjazzjoni tal-UE mal-Moldova (dibattitu)

Rapport dwar l-implimentazzjoni tal-ftehim ta' assoċjazzjoni tal-UE mal-Georgia [2017/2282(INI)] - Kumitat għall-Affarijiet Barranin. Rapporteur: Andrejs Mamikins (A8-0320/2018)

Rapport dwar l-implimentazzjoni tal-ftehim ta' assoċjazzjoni tal-UE mal-Moldova [2017/2281(INI)] - Kumitat għall-Affarijiet Barranin. Rapporteur: Petras Auštrevičius (A8-0322/2018)

Andrejs Mamikins u Petras Auštrevičius ippreżentaw ir-rapport.

Intervent ta': Johannes Hahn (Membru tal-Kummissjoni) f'isem il-Viċi President tal-Kummissjoni/Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà.

Interventi ta': Jaromír Štětina f'isem il-Grupp PPE, Victor Boştinaru f'isem il-Grupp S&D, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Jaromír Štětina, Charles Tannock f'isem il-Grupp ECR, Norica Nicolai f'isem il-Grupp ALDE, Rebecca Harms f'isem il-Grupp Verts/ALE, Helmut Scholz f'isem il-Grupp GUE/NGL, Fabio Massimo Castaldo f'isem il-Grupp EFDD, Dobromir Sośnierz Membru mhux affiljat, Andrey Kovatchev, Ana Gomes, Monica Macovei, Heidi Hautala, Siegfried Mureşan, Clare Moody, Ryszard Czarnecki, Cristian Dan Preda, Andi Cristea, Laurenţiu Rebega, Laima Liucija Andrikienė, Boris Zala, Eduard Kukan, David McAllister u Michaela Šojdrová.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Cristian-Silviu Buşoi, Doru-Claudian Frunzulică, Notis Marias, Jean-Luc Schaffhauser, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Maria Gabriela Zoană u Sajjad Karim.

Interventi ta': Johannes Hahn, Andrejs Mamikins u Petras Auštrevičius.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 14.9 tal-Minuti ta' 14.11.2018 u punt 14.10 tal-Minuti ta' 14.11.2018.


12. L-esportazzjoni tal-armi: l-implimentazzjoni tal-Pożizzjoni Komuni 2008/944/PESK (dibattitu)

Rapport dwar l-esportazzjoni tal-armi: l-implimentazzjoni tal-Pożizzjoni Komuni 2008/944/PESK [2018/2157(INI)] - Kumitat għall-Affarijiet Barranin. Rapporteur: Sabine Lösing (A8-0335/2018)

Sabine Lösing ippreżentat ir-rapport.

Intervent ta': Johannes Hahn (Membru tal-Kummissjoni), f'isem il-Viċi President tal-Kummissjoni/Rappreżentant Għoli tal-Unjoni għall-Affarijiet Barranin u l-Politika ta' Sigurtà.

Interventi ta': Gilles Pargneaux f'isem il-Grupp S&D, Angel Dzhambazki f'isem il-Grupp ECR, u Marietje Schaake f'isem il-Grupp ALDE.

PRESIDENZA: Pavel TELIČKA
Viċi President

Interventi ta': Bodil Valero f'isem il-Grupp Verts/ALE, Miguel Urbán Crespo f'isem il-Grupp GUE/NGL, Fabio Massimo Castaldo f'isem il-Grupp EFDD, Jean-Luc Schaffhauser f'isem il-Grupp ENF, James Carver Membru mhux affiljat, Tonino Picula, Monica Macovei, Jordi Solé, Sofia Sakorafa, Georgios Epitideios, Soraya Post u Ernest Urtasun.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Bogdan Andrzej Zdrojewski, Arne Lietz, Sajjad Karim, Notis Marias, Kateřina Konečná u Costas Mavrides.

Interventi ta': Johannes Hahn u Sabine Lösing.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 14.3 tal-Minuti ta' 14.11.2018.


13. L-għoti tas-setgħa lill-awtoritajiet tal-kompetizzjoni u li jiġi żgurat il-funzjonament tajjeb tas-suq intern ***I (dibattitu)

Rapport dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill sabiex l-awtoritajiet tal-kompetizzjoni tal-Istati Membri jingħataw is-setgħa biex ikunu inforzaturi aktar effettivi, u biex jiġi żgurat il-funzjonament tajjeb tas-suq intern [COM(2017)0142 - C8-0119/2017 - 2017/0063(COD)] - Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji. Rapporteur: Andreas Schwab (A8-0057/2018)

Andreas Schwab ippreżenta r-rapport.

Intervent ta': Margrethe Vestager (Membru tal-Kummissjoni).

Interventi ta': Eva Maydell (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat IMCO), Markus Ferber f'isem il-Grupp PPE, Tibor Szanyi f'isem il-Grupp S&D, Jasenko Selimovic f'isem il-Grupp ALDE, Bronis Ropė f'isem il-Grupp Verts/ALE, Paloma López Bermejo f'isem il-Grupp GUE/NGL, Dariusz Rosati, Neena Gill, Othmar Karas u Doru-Claudian Frunzulică.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Bogdan Andrzej Zdrojewski, Notis Marias u Stanislav Polčák.

Interventi ta': Margrethe Vestager u Andreas Schwab.

PRESIDENZA: Lívia JÁRÓKA
Viċi President

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 14.4 tal-Minuti ta' 14.11.2018.


14. Regolamentazzjoni tal-muniti virtwali u tal-offerti inizjali tal-muniti​ (dibattitu)

Dikjarazzjoni tal-Kummissjoni: Regolamentazzjoni tal-muniti virtwali u tal-offerti inizjali tal-muniti​ (2018/2923(RSP))

Valdis Dombrovskis (Viċi President tal-Kummissjoni) għamel id-dikjarazzjoni.

Interventi ta': Markus Ferber f'isem il-Grupp PPE, Pervenche Berès f'isem il-Grupp S&D, Marisa Matias f'isem il-Grupp GUE/NGL, David Coburn f'isem il-Grupp EFDD, Dariusz Rosati, Ana Gomes, Tom Vandenkendelaere u Anne Sander.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Bogdan Andrzej Zdrojewski, Notis Marias u Stanislav Polčák.

Intervent ta': Valdis Dombrovskis.

Id-dibattitu ngħalaq.


15. Appoġġ tal-Istati Membri tal-UE għall-Patt globali tan-NU għall-migrazzjoni (dibattitu)

Dikjarazzjonijiet tal-Kunsill u tal-Kummissjoni: Appoġġ tal-Istati Membri tal-UE għall-Patt globali tan-NU għall-migrazzjoni (2018/2924(RSP))

Karoline Edtstadler (President fil-kariga tal-Kunsill) u Christos Stylianides (Membru tal-Kummissjoni) għamlu d-dikjarazzjonijiet.

Interventi ta': Kinga Gál f'isem il-Grupp PPE, Elena Valenciano f'isem il-Grupp S&D, Jussi Halla-aho f'isem il-Grupp ECR, Michel Reimon f'isem il-Grupp Verts/ALE, Marie-Christine Vergiat f'isem il-Grupp GUE/NGL, Laura Ferrara f'isem il-Grupp EFDD, Harald Vilimsky f'isem il-Grupp ENF, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Tanja Fajon u Richard Sulík.

PRESIDENZA: Ioan Mircea PAŞCU
Viċi President

Interventi ta': Gerard Batten, Nicolas Bay, Othmar Karas, Claude Moraes, Ilhan Kyuchyuk, Gerolf Annemans, Josef Weidenholzer, Mario Borghezio, Cécile Kashetu Kyenge, Gilles Lebreton, Evelyn Regner u Enrique Guerrero Salom.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Stanislav Polčák, Elly Schlein, Notis Marias, Indrek Tarand, Georgios Epitideios, Seán Kelly, Juan Fernando López Aguilar u Ruža Tomašić.

Interventi ta': Christos Stylianides u Karoline Edtstadler.

Id-dibattitu ngħalaq.


16. Viżi Umanitarji (dibattitu)

Rapport b'rakkomandazzjonijiet lill-Kummissjoni dwar il-Viżi Umanitarji [2017/2270(INL)] - Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern. Rapporteur: Juan Fernando López Aguilar (A8-0328/2018)

Juan Fernando López Aguilar ippreżenta r-rapport.

Intervent ta': Christos Stylianides (Membru tal-Kummissjoni).

Interventi ta': João Pimenta Lopes (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat FEMM), Heinz K. Becker f'isem il-Grupp PPE, Cécile Kashetu Kyenge f'isem il-Grupp S&D, Jussi Halla-aho f'isem il-Grupp ECR, Bodil Valero f'isem il-Grupp Verts/ALE, Marie-Christine Vergiat f'isem il-Grupp GUE/NGL, Laura Ferrara f'isem il-Grupp EFDD, Seán Kelly, Tomáš Zdechovský, Elly Schlein, Branislav Škripek, Teresa Jiménez-Becerril Barrio u Innocenzo Leontini.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Ruža Tomašić, Kateřina Konečná u Notis Marias.

Interventi ta': Christos Stylianides u Juan Fernando López Aguilar.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 14.11 tal-Minuti ta' 14.11.2018.


17. L-aġenda tas-seduta li jmiss

L-aġenda tas-seduta tal-għada ġiet iffinalizzata (dokument "Aġenda" PE 630.251/OJME).


18. Għeluq tas-seduta

Ħin li fih ingħalqet is-seduta: 22.10.

Klaus Welle

Ramón Luis Valcárcel Siso

Segretarju Ġenerali

Viċi President


REĠISTRU TAL-ATTENDENZA

Preżenti:

Ademov, Adinolfi, Affronte, Agea, Agnew, Aguilera García, Aiuto, Aker, Ali, Alliot-Marie, Anderson Lucy, Anderson Martina, Andersson, Andrieu, Andrikienė, Androulakis, Annemans, Arena, Arimont, Arnautu, Arnott, Arthuis, Assis, Auken, Auštrevičius, Ayala Sender, Ayuso, van Baalen, Bach, Balas, Balčytis, Balczó, Barekov, Batten, Bay, Bayet, Bearder, Becerra Basterrechea, Becker, Beghin, Belder, Belet, Bendtsen, Benifei, Benito Ziluaga, Beňová, Berès, Bilbao Barandica, Bilde, Bizzotto, Björk, Blanco López, Blinkevičiūtė, Bocskor, Böge, Bogovič, Bonafè, Boni, Borghezio, Borrelli, Borzan, Boştinaru, Boutonnet, Bové, Boylan, Brannen, Bresso, Briano, Briois, Brok, Buchner, Buda, Bullmann, Buşoi, Bütikofer, Buzek, Cabezón Ruiz, Cadec, Calvet Chambon, van de Camp, Campbell Bannerman, Caputo, Carthy, Carver, Casa, Caspary, Castaldo, del Castillo Vera, Cavada, Cesa, Charanzová, Chauprade, Childers, Chinnici, Chountis, Christensen, Christoforou, Chrysogonos, Cicu, Ciocca, Cirio, Clune, Coburn, Coelho, Cofferati, Collin-Langen, Collins, Colombier, Comi, Corbett, Cornillet, Corrao, Costa, Couso Permuy, Cozzolino, Cramer, Cristea, Csáky, Czarnecki, Czesak, van Dalen, Dalli, Dalton, Dalunde, D'Amato, Dance, Danjean, Danti, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, De Castro, Delahaye, Deli, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Monte, Deprez, Deß, Detjen, Deutsch, Deva, Diaconu, Díaz de Mera García Consuegra, Didier, Dlabajová, Dodds, Dorfmann, D'Ornano, Drăghici, Durand, Dzhambazki, Eck, Ehler, Eickhout, Elissen, Engel, Engström, Epitideios, Erdős, Ertug, Estaràs Ferragut, Etheridge, Evans, Evi, Fajon, Farage, Federley, Ferber, Fernandes, Fernández, Ferrandino, Ferrara, Ferreira, Finch, Fisas Ayxelà, Fitto, Fjellner, Flack, Flanagan, Fleckenstein, Florenz, Forenza, Foster, Fountoulis, Fox, Franz, Freund, Frunzulică, Gabelic, Gahler, Gál, Gambús, García Pérez, Gardiazabal Rubial, Gardini, Gasbarra, Gebhardt, Gehrold, Geier, Gentile, Gerbrandy, Gericke, Geringer de Oedenberg, Giegold, Gierek, Gieseke, Gill Neena, Gill Nathan, Giménez Barbat, Girling, Giuffrida, Gloanec Maurin, Goddyn, Goerens, Gollnisch, Gomes, González Peñas, González Pons, Gosiewska, Grammatikakis, de Grandes Pascual, Grapini, Gräßle, Graswander-Hainz, Gräzin, Griesbeck, Griffin, Grigule-Pēterse, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Guteland, Gutiérrez Prieto, Gyürk, Hadjigeorgiou, Halla-aho, Hannan, Hansen, Harkin, Harms, Häusling, Hautala, Hayes, Hazekamp, Hedh, Henkel, Herranz García, Hetman, Heubuch, Hirsch, Hoc, Hoffmann, Hohlmeier, Hökmark, Hölvényi, Honeyball, Hookem, Hortefeux, Howarth, Hübner, Hudghton, Huitema, Hyusmenova, in 't Veld, Iturgaiz, Iwaszkiewicz, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Jakovčić, Jalkh, James, Jamet, Járóka, Jáuregui Atondo, Jávor, Jazłowiecka, Ježek, Jiménez-Becerril Barrio, Joly, de Jong, Jongerius, Joulaud, Jurek, Kadenbach, Kaili, Kalinowski, Kammerevert, Kappel, Karas, Kari, Karim, Kariņš, Karlsson, Karski, Kaufmann, Kefalogiannis, Keller Jan, Keller Ska, Kelly, Khan, Kirton-Darling, Klinz, Kłosowski, Koch, Kofod, Kohlíček, Kohn, Kölmel, Konečná, Kósa, Köster, Kouloglou, Kouroumbashev, Kovács, Kovatchev, Kozłowska-Rajewicz, Krasnodębski, Krehl, Krupa, Kuhn, Kukan, Kuneva, Kuźmiuk, Kyenge, Kyllönen, Kyrkos, Kyrtsos, Kyuchyuk, Lalonde, Lamassoure, Lambert, Lancini, Lange, de Lange, Langen, La Via, Lavrilleux, Lebreton, Lechevalier, Le Hyaric, Leinen, Lenaers, Leontini, Lewandowski, Liberadzki, Liese, Lietz, Lins, Lochbihler, Loiseau, Løkkegaard, Lope Fontagné, López, López Aguilar, López Bermejo, López-Istúriz White, Lösing, Lucke, Ludvigsson, Łukacijewska, Lundgren, McAllister, McAvan, McClarkin, McGuinness, McIntyre, Macovei, Maletić, Malinov, Mamikins, Mandl, Mănescu, Maňka, Mann, Manscour, Marcellesi, Marias, Marinescu, Marinho e Pinto, Martin David, Martin Dominique, Martin Edouard, Martusciello, Marusik, Maštálka, Matera, Matias, Mato, Matthews, Maullu, Maurel, Mavrides, Maydell, Mayer Georg, Mayer Alex, Mazuronis, Meissner, Melior, Melo, Messerschmidt, Metsola, Metz, Meuthen, Michel, Michels, Mihaylova, Mikolášik, Millán Mon, van Miltenburg, Mineur, Miranda, Mitrofanovs, Mizzi, Mlinar, Mobarik, Moi, Molnár, Monot, Montel, Moody, Moraes, Morano, Morgano, Morin-Chartier, Müller, Mureşan, Mussolini, Nagtegaal, Nagy, Nart, Nekov, Neuser, Nica, Nicolai, Niebler, Niedermayer, Niedermüller, van Nistelrooij, Noichl, Novakov, Nuttall, Obermayr, O'Flynn, Olbrycht, Omarjee, Padar, Paet, Pagazaurtundúa Ruiz, Paksas, Palmer, Panzeri, Papadakis Konstantinos, Papadimoulis, Pargneaux, Parker, Paşcu, Pavel, Payne, Pedicini, Peillon, Peterle, Petersen, Petir, Philippot, Picierno, Picula, Piecha, Pieper, Pimenta Lopes, Piotrowski, Piri, Pirinski, Pitera, Plura, Poc, Poche, Polčák, Popa, Poręba, Pospíšil, Post, Preda, Pretzell, Preuß, Procter, Proust, Punset, Quisthoudt-Rowohl, Radev, Radoš, Radtke, Rangel, Rebega, Reda, Regner, Reid, Reimon, Reintke, Revault d'Allonnes Bonnefoy, Ribeiro, Ries, Riquet, Rivasi, Rochefort, Rodrigues Liliana, Rodrigues Maria João, Rodríguez-Piñero Fernández, Rodust, Rohde, Rolin, Ropė, Rosati, Rozière, Ruas, Rübig, Ruohonen-Lerner, Saïfi, Sakorafa, Salini, Sánchez Caldentey, Sander, Sant, dos Santos, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Schaake, Schaffhauser, Schaldemose, Schirdewan, Schlein, Schmidt, Scholz, Schöpflin, Schreijer-Pierik, Schulze, Schuster, Schwab, Scott Cato, Scottà, Sehnalová, Selimovic, Sellström, Senra Rodríguez, Sernagiotto, Serrão Santos, Seymour, Siekierski, Silva Pereira, Simon Peter, Simon Siôn, Sippel, Škripek, Škrlec, Smith, Smolková, Sógor, Šojdrová, Solé, Šoltes, Sommer, Sonneborn, Sośnierz, Spinelli, Spyraki, Staes, Starbatty, Štefanec, Štětina, Stevens, Stihler, Stolojan, Stuger, Šuica, Sulík, Šulin, Svoboda, Swinburne, Sylikiotis, Synadinos, Szájer, Szanyi, Szejnfeld, Tajani, Tamburrano, Tănăsescu, Tang, Tannock, Țapardel, Tarabella, Tarand, Taylor, Telička, Terricabras, Theocharous, Thomas, Toia, Tőkés, Tolić, Tomaševski, Tomašić, Tomc, Torvalds, Tošenovský, Trebesius, Tremosa i Balcells, Troszczynski, Trüpel, Ţurcanu, Ujazdowski, Ulvskog, Ungureanu, Urbán Crespo, Urtasun, Urutchev, Uspaskich, Vaidere, Vajgl, Valcárcel Siso, Vălean, Valenciano, Valero, Valli, Vallina, Vana, Van Bossuyt, Van Brempt, Vandenkendelaere, Van Orden, Vaughan, Vautmans, Vehkaperä, Vergiat, Verheyen, Viegas, Vieu, Vilimsky, Viotti, Virkkunen, Vistisen, Voigt, Voss, Vozemberg-Vrionidi, Waitz, Wałęsa, Weber Renate, Weidenholzer, von Weizsäcker, Wenta, Werner, Westphal, Wieland, Wierinck, Wikström, Winberg, Winkler Hermann, Wiśniewska, Wölken, Woolfe, Záborská, Zahradil, Zala, Zammit Dimech, Zanni, Zanonato, Zarianopoulos, Zdechovský, Zdrojewski, Zeller, Zemke, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Žitňanská, Złotowski, Zoană, Zoffoli, Żółtek, Zorrinho, Zovko, Zullo, Zver, Zwiefka

Skużati:

Atkinson, Bours, Crowley, Dohrmann, Guoga, Händel, Łybacka, Monteiro de Aguiar, Ní Riada, Ożóg, Patriciello, Ponga, Torres Martínez

Aġġornata l-aħħar: 7 ta' Frar 2019Avviż legali - Politika tal-privatezza