Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Сряда, 14 ноември 2018 г. - Страсбург

2. Преговори преди първото четене в Парламента (член 69в от Правилника за дейността) (одобрение)

Председателят съобщи, че е получила искания за гласуване от групите PPE и ECR относно решението на комисията EMPL за започване на междуинституционални преговори въз основа на доклада относно предложението за директива за прозрачни и предвидими условия на труд в Европейския съюз (COM(2017)0797 – C8-0006/2018 – 2017/0355(COD)) Докладчик: Enrique Calvet Chambon (A8-0355/2018), обявено в протокола от понеделник, 12 ноември 2018 г. (точка 9 от протокола от 12.11.2018 г.).

Гласуването ще се състои утре в съответствие с член 69в, праграф 2 от Правилника за дейността.

Председателят съобщи, че не е получила искания от членове на ЕП или политическа(-и) група(-и), достигащи поне средния праг, относно другите решения за започване на междуинституционални преговори, обявени в протокола от понеделник, 12 ноември 2018 г. (точка 9 от протокола от 12.11.2018 г.).

Следователно комисиите ECON, INTA и IMCO могат да започнат преговорите след изтичането на срока, посочен в член 69в, параграф 2 от Правилника за дейността.

Последно осъвременяване: 27 февруари 2019 г.Правна информация - Политика за поверителност