Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Středa, 14. listopadu 2018 - Štrasburk

2. Jednání předcházející prvnímu čtení v Parlamentu (článek 69c jednacího řádu) (schválení)

Předsedající oznámila, že od skupin PPE a ECR obdržela žádosti, aby se hlasovalo o rozhodnutí výboru EMPL zahájit interinstitucionální jednání na základě zprávy o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o transparentních a předvídatelných pracovních podmínkách v Evropské unii (COM(2017)0797 – C8-0006/2018 – 2017/0355(COD)). Zpravodaj: Enrique Calvet Chambon (A8-0355/2018), které bylo oznámeno v zápise ze zasedání konaného v pondělí 12. listopadu 2018 (bod 9 zápisu ze dne 12.11.2018).

Hlasování se bude konat zítra v souladu s čl. 69c odst. 1 jednacího řádu.

Předsedající oznámila, že od poslanců nebo jedné či více politických skupin dosahujících přinejmenším střední prahové hodnoty neobdržel žádnou žádost týkající se dalších rozhodnutí zahájit interinstitucionální jednání, která byla oznámena v zápise ze zasedání konaného v pondělí 12. listopadu 2018 (bod 9 zápisu ze dne 12.11.2018).

Výbory ECON, INTA a IMCO tak mohly po uplynutí lhůty uvedené v čl. 69c odst. 2 jednacího řádu zahájit jednání.

Poslední aktualizace: 27. února 2019Právní upozornění - Ochrana soukromí