Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Kolmapäev, 14. november 2018 - Strasbourg

2. Parlamendi esimesele lugemisele eelnevad läbirääkimised (artikkel 69c) (heakskiitmine)

Juhataja andis teada, et oli saanud fraktsioonidelt PPE ja ECR taotluse panna hääletusele EMPL-komisjoni otsus alustada institutsioonidevahelisi läbirääkimisi raporti põhjal, mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv läbipaistvate ja prognoositavate töötingimuste kohta Euroopa Liidus (COM(2017)0797 – C8-0006/2018 – 2017/0355(COD)) Raportöör: Enrique Calvet Chambon (A8-0355/2018), teada antud esmaspäeva, 12. novembri 2018. aasta protokollis (12.11.2018 protokollipunkt 9).

Hääletus toimub kodukorra artikli 69c lõike 2 kohaselt samal päeval.

Juhataja andis teada, et ta ei olnud saanud vähemalt keskmisele lävendile vastavalt arvult parlamendiliikmetelt või fraktsiooni(de)lt taotlust seoses tesite otsustega, mis käsitlevad institutsioonidevaheliste läbirääkimiste alustamist ja millest anti teada esmaspäeva, 12. novembri 2018. aasta protokollis (12.11.2018 protokolli punkt 9).

Seega võisid ECON-, INTA- ja IMCO-komisjon alustada pärast kodukorra artikli 69c lõikes 2 ette nähtud tähtaja möödumist läbirääkimisi.

Viimane päevakajastamine: 27. veebruar 2019Õigusteave - Privaatsuspoliitika