Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Woensdag 14 november 2018 - Straatsburg

2. Onderhandelingen voorafgaand aan de eerste lezing door het Parlement (artikel 69 quater van het Reglement) (aanneming)

De voorzitter deelt mee dat ze een verzoek om stemming van de PPE- en de ECR-fractie heeft ontvangen betreffende het besluit van de Commissie EMPL om interinstitutionele onderhandelingen te beginnen op basis van het verslag over het voorstel voor een richtlijn betreffende transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden in de Europese Unie (COM(2017)0797 – C8-0006/2018 – 2017/0355(COD)) Rapporteur: Enrique Calvet Chambon (A8-0355/2018), aangekondigd in de notulen van maandag 12 november 2018 (punt 9 van de notulen van 12.11.2018).

De stemming zal morgen worden gehouden overeenkomstig artikel 69 quater, lid 2, van het Reglement.

De voorzitter deelt mee dat ze geen verzoek heeft ontvangen van leden of fracties die ten minste de middelhoge drempel bereiken betreffende de andere besluiten om interinstitutionele onderhandelingen te beginnen zoals aangekondigd in de notulen van maandag 12 november 2018 (punt 9 van de notulen van 12.11.2018).

De commissies ECON, INTA en IMCO hebben dan ook de onderhandelingen kunnen beginnen na afloop van de in artikel 69 quater, lid 2, van het Reglement genoemde termijn.

Laatst bijgewerkt op: 27 februari 2019Juridische mededeling - Privacybeleid