Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Środa, 14 listopada 2018 r. - Strasburg

2. Negocjacje przed pierwszym czytaniem w Parlamencie (art. 69c Regulaminu) (zatwierdzenie)

Przewodnicząca ogłosiła, że otrzymała od grup PPE i ECR wniosek o poddanie pod głosowanie decyzji komisji EMPL o przystąpieniu do negocjacji międzyinstytucjonalnych na podstawie sprawozdania w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w Unii Europejskiej (COM(2017)0797 – C8-0006/2018 – 2017/0355(COD)), sprawozdawca: Enrique Calvet Chambon (A8-0355/2018), ogłoszonej w protokole z poniedziałku 12 listopada 2018 r. (pkt 9 protokołu z dnia 12.11.2018).

Głosowanie odbędzie się w dniu dzisiejszym zgodnie z art. 69c ust. 2 Regulaminu.

Przewodnicząca ogłosiła, że nie otrzymała od posłów ani od co najmniej jednej grupy politycznej w liczbie stanowiącej co najmniej średni próg żadnego wniosku dotyczącego pozostałych decyzji komisji o przystąpieniu do negocjacji międzyinstytucjonalnych, ogłoszonych w protokole z poniedziałku 12 listopada 2018 r. (pkt 9 protokołu z dnia 12.11.2018).

Komisje ECON, INTA i IMCO przystąpiły zatem do negocjacji po upływie terminu, o którym mowa w art. 69c ust. 2 Regulaminu.

Ostatnia aktualizacja: 27 lutego 2019Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności