Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Miercuri, 14 noiembrie 2018 - Strasbourg

2. Negocieri înaintea primei lecturi a Parlamentului (articolul 69c din Regulamentul de procedură) (aprobare)

Președinta a anunțat că a primit o cerere de vot din partea Grupului PPE și din partea Grupului ECR referitoare la decizia Comisiei EMPL de a iniția negocieri interinstituționale pe baza raportului referitor la propunerea de directivă privind transparența și previzibilitatea condițiilor de muncă în Uniunea Europeană (COM(2017) 0797 — C8-0006/2018 — 2017/0355(COD)) Raportor: Enrique Calvet Chambon (A8-0355/2018), anunțat în procesul-verbal la 12 noiembrie 2018 (punctul 9 al PV din 12.11.2018).

Votul va avea loc mâine, în conformitate cu articolul 69c alineatul (2) din Regulamentul de procedură.

Președinta a anunțat că nu a primit nicio solicitare din partea unui număr de deputați sau un grup sau grupuri politice care ating cel puțin pragul mediu privind celelalte decizii de a iniția negocieri interinstituționale anunțate în procesul-verbal din 12 noiembrie 2018 (punctul 9 al PV din 12.11.2018).

Prin urmare, comisiile ECON, INTA și IMCO au putut iniția negocierile după expirarea termenului menționat la articolul 69c, alineatul 2 din Regulamentul de procedură.

Ultima actualizare: 27 februarie 2019Aviz juridic - Politica de confidențialitate