Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Streda, 14. novembra 2018 - Štrasburg

2. Rokovanie pred prvým čítaním v Parlamente (článok 69c rokovacieho poriadku) (schválenie)

Predsedníčka oznámila, že jej bola doručená žiadosť skupín PPE a ECR, aby sa hlasovalo o rozhodnutí výboru EMPL začať medziinštitucionálne rokovania na základe správy o návrhu smernice o transparentných a predvídateľných pracovných podmienkach v Európskej únii (COM(2017)0797 – C8-0006/2018 – 2017/0355(COD)). Spravodajca: Enrique Calvet Chambon (A8-0355/2018), oznámené v zápisnici z pondelka 12. novembra 2018 (bod 9 zápisnice zo dňa 12.11.2018).

Hlasovanie sa uskutoční zajtra v súlade s článkom 69c ods. 2 rokovacieho poriadku.

Predsedníčka oznámila, že od poslancov alebo politickej skupiny či politických skupín, ktorí dosiahli aspoň strednú prahovú hodnotu, jej nebola doručená žiadosť o iných rozhodnutiach začať medziinštitucionálne rokovania, ktoré boli oznámené v zápisnici z pondelka 12. novembra 2018 (bod 9 zápisnice zo dňa 12.11.2018).

Výbory ECON, INTA a IMCO teda mohli začať rokovania po uplynutí lehoty stanovenej v článku 69c ods. 2 rokovacieho poriadku.

Posledná úprava: 27. februára 2019Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia