Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Středa, 14. listopadu 2018 - Štrasburk

4. Potřeba komplexního mechanismu pro demokracii, právní stát a základní práva (předložené návrhy usnesení)

Prohlášení Rady a Komise: Potřeba komplexního mechanismu pro demokracii, právní stát a základní práva (2018/2886(RSP))

Rozprava se konala dne 23. října 2018 (bod 17 zápisu ze dne 23.10.2018)

Návrhy usnesení předložené v souladu s čl. 123 odst. 2 jednacího řádu na závěr rozpravy:

—   Frank Engel za skupinu PPE, Birgit Sippel, Josef Weidenholzer, Claude Moraes a Tanja Fajon za skupinu S&D, Sophia in ’t Veld za skupinu ALDE, Judith Sargentini, Reinhard Bütikofer, Benedek Jávor a Jean Lambert za skupinu Verts/ALE a Dennis de Jong o potřebě komplexního mechanismu EU na ochranu demokracie, právního státu a základních práv (2018/2886(RSP)) (B8-0523/2018);

—   Marek Jurek, Zdzisław Krasnodębski, Anders Primdahl Vistisen a Mirosław Piotrowski za skupinu ECR o potřebě komplexního mechanismu pro demokracii, právní stát a základní práva (2018/2886(RSP)) (B8-0524/2018).

Hlasování: bod 14.8 zápisu ze dne 14.11.2018.

Poslední aktualizace: 27. února 2019Právní upozornění - Ochrana soukromí