Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Woensdag 14 november 2018 - Straatsburg

4. Noodzaak van een allesomvattend mechanisme voor democratie, rechtsstaat en grondrechten (ingediende ontwerpresoluties)

Verklaringen van de Raad en de Commissie: Noodzaak van een allesomvattend mechanisme voor democratie, rechtsstaat en grondrechten (2018/2886(RSP))

Het debat heeft plaatsgevonden op 23 oktober 2018 (punt 17 van de notulen van 23.10.2018)

Ontwerpresoluties, ingediend overeenkomstig artikel 123, lid 2, van het Reglement, tot besluit van het debat:

—   Frank Engel namens de PPE-Fractie, Birgit Sippel, Josef Weidenholzer, Claude Moraes en Tanja Fajon, namens de S&D-Fractie, Sophia in ’t Veld, namens de ALDE-Fractie, Judith Sargentini, Reinhard Bütikofer, Benedek Jávor en Jean Lambert, namens de Verts/ALE-Fractie, en Dennis de Jong, over de noodzaak van een omvattend EU-mechanisme voor de bescherming van democratie, de rechtsstaat en grondrechten (2018/2886(RSP)) (B8-0523/2018);

—   Marek Jurek, Zdzisław Krasnodębski, Anders Primdahl Vistisen en Mirosław Piotrowski, namens de ECR-Fractie, over de noodzaak van een omvattend mechanisme voor democratie, de rechtsstaat en grondrechten (2018/2886(RSP)) (B8-0524/2018).

Stemming: punt 14.8 van de notulen van 14.11.2018.

Laatst bijgewerkt op: 27 februari 2019Juridische mededeling - Privacybeleid