Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Środa, 14 listopada 2018 r. - Strasburg

4. Potrzeba ustanowienia wszechstronnego mechanizmu na rzecz demokracji, praworządności i praw podstawowych (złożone projekty rezolucji)

Oświadczenia Rady i Komisji: Potrzeba ustanowienia wszechstronnego mechanizmu na rzecz demokracji, praworządności i praw podstawowych (2018/2886(RSP))

Debata odbyła się dnia 23 października 2018 r. (pkt 17 protokołu z dnia 23.10.2018)

Projekty rezolucji złożone na podstawie art. 123 ust. 2 Regulaminu na zakończenie debaty:

—   Frank Engel w imieniu grupy PPE, Birgit Sippel, Josef Weidenholzer, Claude Moraes i Tanja Fajon, w imieniu grupy S&D, Sophia in ’t Veld, w imieniu grupy ALDE, Judith Sargentini, Reinhard Bütikofer, Benedek Jávor i Jean Lambert, w imieniu grupy Verts/ALE, i Dennis de Jong, w sprawie potrzeby utworzenia kompleksowego mechanizmu UE na rzecz ochrony demokracji, praworządności i praw podstawowych (2018/2886 (RSP)) (B8-0523/2018);

—   Marek Jurek, Zdzisław Krasnodębski, Anders Primdahl Vistisen i Mirosław Piotrowski, w imieniu grupy ECR, w sprawie potrzeby ustanowienia wszechstronnego mechanizmu na rzecz demokracji, praworządności i praw podstawowych (2018/2886(RSP)) (B8-0524/2018).

Głosowanie: pkt 14.8 protokołu z dnia 14.11.2018.

Ostatnia aktualizacja: 27 lutego 2019Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności