Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Streda, 14. novembra 2018 - Štrasburg

4. Potreba komplexného mechanizmu pre demokraciu, právny štát a základné práva (predložené návrhy uznesení)

Vyhlásenia Rady a Komisie: Potreba komplexného mechanizmu pre demokraciu, právny štát a základné práva (2018/2886(RSP))

Rozprava sa uskutočnila 23. októbra 2018 (bod 17 zápisnice zo dňa 23.10.2018)

Návrhy uznesení predložené na základe článku 123 ods. 2 rokovacieho poriadku na ukončenie rozpravy:

—   Frank Engel v mene skupiny PPE, Birgit Sippel, Josef Weidenholzer, Claude Moraes a Tanja Fajon, v mene skupiny S&D, Sophia in ’t Veld, v mene skupiny ALDE, Judith Sargentini, Reinhard Bütikofer, Benedek Jávor a Jean Lambert, v mene skupiny Verts/ALE, a Dennis de Jong, o potrebe komplexného mechanizmu EÚ na ochranu demokracie, právneho štátu a základných práv (2018/2886(RSP)) (B8-0523/2018);

—   Marek Jurek, Zdzisław Krasnodębski, Anders Primdahl Vistisen a Mirosław Piotrowski, v mene skupiny ECR, o potrebe komplexného mechanizmu pre demokraciu, právny štát a základné práva (2018/2886(RSP)) (B8-0524/2018).

Hlasovanie: bod 14.8 zápisnice zo dňa 14.11.2018.

Posledná úprava: 27. februára 2019Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia