Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Středa, 14. listopadu 2018 - Štrasburk

5. Prováděcí opatření (článek 106 jednacího řádu)

Parlamentu byly postoupeny tyto návrhy prováděcích opatření, která spadají pod regulativní postup s kontrolou.

- Nařízení Komise, kterým se mění přílohy II, III a V nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro bromukonazol, karboxin, fenbutatinoxid, fenpyrazamin a pyridaben v některých produktech a na jejich povrchu (D057188/03 - 2018/2901(RPS) - lhůta: 24. prosince 2018)
předáno příslušnému výboru: ENVI

- Nařízení Komise, kterým se mění přílohy II, III a V nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro buprofezin, diflubenzuron, ethoxysulfuron, ioxynil, molinát, pikoxystrobin a tepraloxydim v některých produktech a na jejich povrchu (D057191/03 - 2018/2906(RPS) - lhůta: 25. prosince 2018)
předáno příslušnému výboru: ENVI

- Nařízení Komise, kterým se mění přílohy II, III a V nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro bromadiolon, etofenprox, paklobutrazol a penkonazol v některých produktech a na jejich povrchu (D057206/03 - 2018/2912(RPS) - lhůta: 30. prosince 2018)
předáno příslušnému výboru: ENVI

- Nařízení Komise, kterým se mění nařízení (ES) č. 2073/2005 o mikrobiologických kritériích pro potraviny, pokud jde o některé metody, kritérium bezpečnosti potravin pro Listeria monocytogenes v naklíčených semenech a kritérium hygieny výrobního procesu a kritérium bezpečnosti potravin pro nepasterizované ovocné a zeleninové šťávy (určené k přímé spotřebě) (D057399/04 - 2018/2911(RPS) - lhůta: 27. ledna 2019)
předáno příslušnému výboru: ENVI

- Nařízení Komise, kterým se mění nařízení Komise (EU) č. 200/2010, (EU) č. 517/2011, (EU) č. 200/2012 a (EU) č. 1190/2012, pokud jde o určité metody vyšetření na salmonelu a související odběr vzorků u drůbeže (D057409/03 - 2018/2913(RPS) - lhůta: 30. ledna 2019)
předáno příslušnému výboru: ENVI

- Nařízení Komise, kterým se mění nařízení (ES) č. 1126/2008, kterým se přijímají některé mezinárodní účetní standardy v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002, pokud jde o mezinárodní účetní standardy 12 a 23 a mezinárodní standardy účetního výkaznictví 3 a 11 (D057598/01 - 2018/2905(RPS) - lhůta: 24. ledna 2019)
předáno příslušnému výboru: ECON
stanovisko: JURI (článek 54 jednacího řádu)

- Nařízení Komise, kterým se mění příloha II nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005, pokud jde o maximální limity reziduí pro acetamiprid v některých produktech (D058389/03 - 2018/2902(RPS) - lhůta: 24. prosince 2018)
předáno příslušnému výboru: ENVI

- Nařízení Komise, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1177/2003 o statistice Společenství v oblasti příjmů a životních podmínek (EU-SILC), pokud jde o seznam cílových sekundárních proměnných pro rok 2020, které se týkají nadměrného zadlužení, spotřeby a jmění, jakož i práce (D058393/01 - 2018/2908(RPS) - lhůta: 26. ledna 2019)
předáno příslušnému výboru: EMPL

- Nařízení Komise, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/2400 a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2007/46/ES, pokud jde o stanovení emisí CO2 a spotřeby paliva u těžkých nákladních vozidel (D058981/02 - 2018/2931(RPS) - lhůta: 9. února 2019)
předáno příslušnému výboru: ENVI
stanovisko: IMCO (článek 54 jednacího řádu)

Poslední aktualizace: 27. února 2019Právní upozornění - Ochrana soukromí