Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Miercuri, 14 noiembrie 2018 - Strasbourg

6. Acte delegate [articolul 105 alineatul (6) din Regulamentul de procedură]

Proiecte de acte delegate transmise Parlamentului:

- Regulamentul delegat al Comisiei de completare a Directivei 2014/59/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește standardele tehnice de reglementare care precizează criteriile de evaluare a impactului intrării în dificultate a unei instituții asupra piețelor financiare, asupra altor instituții și asupra condițiilor de finanțare (C(2018)06901 - 2018/2909(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 1 lună de la data primirii 25 octombrie 2018

retrimis comisiei competente: ECON

  • Regulamentul Delegat al Comisiei de modificare a Regulamentului (UE) nr.1031/2010 în ceea ce privește scoaterea la licitație a 50 de milioane de certificate nealocate din rezerva pentru stabilitatea pieței pentru fondul pentru inovare și includerea pe listă a unei platforme de licitație care urmează să fie desemnată de Germania (C(2018)07019 - 2018/2914(DEA))

    Termen pentru formularea de obiecțiuni: 2 luni de la data primirii 30 octombrie 2018

    retrimis comisiei competente: ENVIaviz: ITRE (articolul 54 din Regulamentul de procedură)

- Regulamentul Delegat al Comisiei de modificare a Regulamentului delegat (UE) nr. 807/2014 al Comisiei de completare a Regulamentului (UE) nr. 1305/2013 al Parlamentului European și al Consiliului privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) și de introducere a unor dispoziții tranzitorii (C(2018)07044 - 2018/2915(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 2 luni de la data primirii 30 octombrie 2018

retrimis comisiei competente: AGRI

  • Regulamentul delegat al Comisiei de modificare a anexei II la Regulamentul delegat (UE) nr. 1062/2014 privind programul de lucru pentru examinarea sistematică a tuturor substanțelor active existente conținute de produsele biocide care se menționează în Regulamentul (UE) nr. 528/2012 al Parlamentului European și al Consiliului (C(2018)07151 - 2018/2916(DEA))

    Termen pentru formularea de obiecțiuni: 2 luni de la data primirii 6 noiembrie 2018

    retrimis comisiei competente: ENVIaviz: IMCO (articolul 54 din Regulamentul de procedură)

- Regulamentul delegat al Comisiei de modificare a anexei I la Regulamentul (UE) nr. 1305/2013 al Parlamentului European și al Consiliului și a anexei III la Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European și al Consiliului (C(2018)07361 - 2018/2933(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 2 luni de la data primirii 9 noiembrie 2018

retrimis comisiei competente: AGRI

- Regulamentul delegat al Comisiei privind adaptarea anexei III la Regulamentul (UE) nr. 1315/2013 al Parlamentului European și al Consiliului privind orientările Uniunii pentru dezvoltarea rețelei transeuropene de transport (C(2018)07375 - 2018/2934(DEA))

Termen pentru formularea de obiecțiuni: 2 luni de la data primirii 9 noiembrie 2018

retrimis comisiei competente: TRAN

Ultima actualizare: 27 februarie 2019Aviz juridic - Politica de confidențialitate