Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Zapisnik
Sreda, 14. november 2018 - Strasbourg

6. Delegirani akti (člen 105(6) Poslovnika)

Parlamentu so bili posredovani naslednji osnutki delegiranih aktov:

- Delegirana uredba Komisije o dopolnitvi Direktive 2014/59/EU Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi, ki določajo merila za ocenjevanje učinka propada institucije na finančne trge, druge institucije in pogoje financiranja (C(2018)06901 - 2018/2909(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 1 mesec od datuma prejetja dne 25. oktobra 2018

posredovano pristojnemu odboru: ECON

  • Delegirana uredba Komisije o spremembi Uredbe (EU) št. 1031/2010 glede dražbe 50 milijonov nedodeljenih pravic iz rezerve za stabilnost trga za sklad za inovacije in o vključitvi dražbenega sistema, ki ga imenuje Nemčija, v seznam dražbenih sistemov (C(2018)07019 - 2018/2914(DEA))

    Rok za vložitev ugovora: 2 meseca od datuma prejetja dne 30. oktobra 2018
    posredovano pristojnemu odboru: ENVImnenje: ITRE (člen 54 Poslovnika)

- Delegirana uredba Komisije o spremembi Delegirane uredba Komisije (EU) št. 807/2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št.1305/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in o uvedbi prehodnih določb (C(2018)07044 - 2018/2915(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 2 meseca od datuma prejetja dne 30. oktobra 2018

posredovano pristojnemu odboru: AGRI

  • Delegirana uredba Komisije o spremembi Priloge II Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 1062/2014 o delovnem programu za sistematično preverjanje vseh obstoječih aktivnih snovi, ki jih vsebujejo biocidni proizvodi, iz Uredbe (EU) št. 528/2012 Evropskega parlamenta in Sveta (C(2018)07151 - 2018/2916(DEA))

    Rok za vložitev ugovora: 2 meseca od datuma prejetja dne 6. novembra 2018
    posredovano pristojnemu odboru: ENVImnenje: IMCO (člen 54 Poslovnika)

- Delegirana uredba Komisije o spremembi PrilogeI k Uredbi (EU) št. 1305/2013 Evropskega parlamenta in Sveta ter PrilogeIII k Uredbi (EU) št.1307/2013 Evropskega parlamenta in Sveta (C(2018)07361 - 2018/2933(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 2 meseca od datuma prejetja dne 9. novembra 2018

posredovano pristojnemu odboru: AGRI

- Delegirana uredba Komisije o prilagoditvi Priloge III k Uredbi (EU) št. 1315/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o smernicah Unije za razvoj vseevropskega prometnega omrežja (C(2018)07375 - 2018/2934(DEA))

Rok za vložitev ugovora: 2 meseca od datuma prejetja dne 9. novembra 2018

posredovano pristojnemu odboru: TRAN

Zadnja posodobitev: 27. februar 2019Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov