Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2016/0286(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :

Esitatud tekstid :

A8-0305/2017

Arutelud :

PV 14/11/2018 - 7
CRE 14/11/2018 - 7

Hääletused :

PV 14/11/2018 - 14.6

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2018)0454

Protokoll
Kolmapäev, 14. november 2018 - Strasbourg

7. Euroopa elektroonilise side seadustik ***I - Elektroonilise Side Euroopa Reguleerivate Asutuste Amet ***I (arutelu)
Istungi stenogramm

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega kehtestatakse Euroopa elektroonilise side seadustik (uuesti sõnastatud) [COM(2016)0590 - C8-0379/2016 - 2016/0288(COD)] - Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon. Raportöör: Pilar del Castillo Vera (A8-0318/2017)

Raport, mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega asutatakse Elektroonilise Side Euroopa Reguleerivate Asutuste Ühendatud Amet [COM(2016)0591 - C8-0382/2016- 2016/0286(COD)] - Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon. Raportöör: Evžen Tošenovský (A8-0305/2017)

Pilar del Castillo Vera ja Evžen Tošenovský tutvustasid raporteid.

Sõna võttis Dita Charanzová (IMCO-komisjoni arvamuse koostaja).

Sõna võttis Andrus Ansip (komisjoni asepresident).

Sõna võtsid Ivan Štefanec (IMCO-komisjoni arvamuse koostaja), Petra Kammerevert (CULT-komisjoni arvamuse koostaja), Morten Helveg Petersen (LIBE-komisjoni arvamuse koostaja), Krišjānis Kariņš fraktsiooni PPE nimel, Miapetra Kumpula-Natri fraktsiooni S&D nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Paul Rübig, Ruža Tomašić fraktsiooni ECR nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Maria Grapini, Julia Reda fraktsiooni Verts/ALE nimel, Marisa Matias fraktsiooni GUE/NGL nimel, Marco Zullo fraktsiooni EFDD nimel, Barbara Kappel fraktsiooni ENF nimel, Sotirios Zarianopoulos (fraktsioonilise kuuluvuseta), Paul Rübig, Constanze Krehl, João Ferreira, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Miapetra Kumpula-Natri, Jerzy Buzek, Marlene Mizzi, Michał Boni, Nicola Danti, Angelika Niebler ja Patrizia Toia.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Lambert van Nistelrooij, José Blanco López, Seán Kelly ja Nicola Caputo.

Sõna võtsid Andrus Ansip, Pilar del Castillo Vera ja Evžen Tošenovský.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 14.11.2018 protokollipunkt 14.5 ja 14.11.2018 protokollipunkt 14.6.

Viimane päevakajastamine: 27. veebruar 2019Õigusteave - Privaatsuspoliitika