Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2016/0286(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0305/2017

Keskustelut :

PV 14/11/2018 - 7
CRE 14/11/2018 - 7

Äänestykset :

PV 14/11/2018 - 14.6

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2018)0454

Pöytäkirja
Keskiviikko 14. marraskuuta 2018 - Strasbourg

7. Eurooppalainen sähköisen viestinnän säännöstö ***I - Euroopan sähköisen viestinnän sääntelyviranomaisten yhteistyöelin ***I (keskustelu)
CRE

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi eurooppalaisesta sähköisen viestinnän säännöstöstä (uudelleenlaadittu) [COM(2016)0590 - C8-0379/2016 - 2016/0288(COD)] - Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta. Esittelijä: Pilar del Castillo Vera (A8-0318/2017)

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan sähköisen viestinnän sääntelyviranomaisten yhteistyöelimen perustamisesta [COM(2016)0591 - C8-0382/2016- 2016/0286(COD)] - Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta. Esittelijä: Evžen Tošenovský (A8-0305/2017)

Pilar del Castillo Vera ja Evžen Tošenovský esittelivät mietinnöt.

Dita Charanzová (IMCO-valiokunnan lausunnon valmistelija) käytti puheenvuoron.

Andrus Ansip (komission varapuheenjohtaja) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Ivan Štefanec (IMCO-valiokunnan lausunnon valmistelija), Petra Kammerevert (CULT-valiokunnan lausunnon valmistelija), Morten Helveg Petersen (LIBE-valiokunnan lausunnon valmistelija), Krišjānis Kariņš PPE-ryhmän puolesta, Miapetra Kumpula-Natri S&D-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Paul Rübig, Ruža Tomašić ECR-ryhmän puolesta, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Maria Grapini, Julia Reda Verts/ALE-ryhmän puolesta, Marisa Matias GUE/NGL-ryhmän puolesta, Marco Zullo EFDD-ryhmän puolesta, Barbara Kappel ENF-ryhmän puolesta, sitoutumaton Sotirios Zarianopoulos, Paul Rübig, Constanze Krehl, João Ferreira, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Miapetra Kumpula-Natri, Jerzy Buzek, Marlene Mizzi, Michał Boni, Nicola Danti, Angelika Niebler ja Patrizia Toia.

Pyynnöstä myönnettävät puheenvuorot: Lambert van Nistelrooij, José Blanco López, Seán Kelly ja Nicola Caputo.

Puheenvuorot: Andrus Ansip, Pilar del Castillo Vera ja Evžen Tošenovský.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 14.11.2018, kohta 14.5 ja istunnon pöytäkirja 14.11.2018, kohta 14.6.

Päivitetty viimeksi: 27. helmikuuta 2019Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö