Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Procedūra : 2016/0286(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumentų priėmimo eiga :

Pateikti tekstai :

A8-0305/2017

Debatai :

PV 14/11/2018 - 7
CRE 14/11/2018 - 7

Balsavimas :

PV 14/11/2018 - 14.6

Priimti tekstai :

P8_TA(2018)0454

Protokolas
Trečiadienis, 2018 m. lapkričio 14 d. - Strasbūras

7. Europos elektroninių ryšių kodeksas ***I - Europos elektroninių ryšių reguliuotojų institucija ***I (diskusijos)
Stenograma

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria nustatomas Europos elektroninių ryšių kodeksas (nauja redakcija) [COM(2016)0590 - C8-0379/2016 - 2016/0288(COD)] - Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas. Pranešėja: Pilar del Castillo Vera (A8-0318/2017)

Pranešimas dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl Europos elektroninių ryšių reguliuotojų institucijos įsteigimo [COM(2016)0591 - C8-0382/2016- 2016/0286(COD)] - Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas. Pranešėjas: Evžen Tošenovský (A8-0305/2017)

Pilar del Castillo Vera ir Evžen Tošenovský pristatė pranešimus.

Kalbėjo Dita Charanzová (IMCO komiteto nuomonės referentė).

Kalbėjo Andrus Ansip (Komisijos pirmininko pavaduotojas).

Kalbėjo: Ivan Štefanec (IMCO komiteto nuomonės referentas), Petra Kammerevert (CULT komiteto nuomonės referentė), Morten Helveg Petersen (LIBE komiteto nuomonės referentas), Krišjānis Kariņš PPE frakcijos vardu, Miapetra Kumpula-Natri S&D frakcijos vardu (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Paul Rübig), Ruža Tomašić ECR frakcijos vardu (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Maria Grapini), Julia Reda Verts/ALE frakcijos vardu, Marisa Matias GUE/NGL frakcijos vardu, Marco Zullo EFDD frakcijos vardu, Barbara Kappel ENF frakcijos vardu, Sotirios Zarianopoulos, nepriklausomas Parlamento narys, Paul Rübig, Constanze Krehl, João Ferreira (taip pat atsakė į mėlynosios kortelės klausimą, kurį pateikė Miapetra Kumpula-Natri), Jerzy Buzek, Marlene Mizzi, Michał Boni, Nicola Danti, Angelika Niebler ir Patrizia Toia.

Pagal procedūrą „prašau žodžio“ kalbėjo: Lambert van Nistelrooij, José Blanco López, Seán Kelly ir Nicola Caputo.

Kalbėjo: Andrus Ansip, Pilar del Castillo Vera ir Evžen Tošenovský.

Diskusijos baigtos.

Balsavimas: 2018 11 14 protokolo 14.5 punktas ir 2018 11 14 protokolo 14.6 punktas

Atnaujinta: 2019 m. vasario 27 d.Teisinė informacija - Privatumo politika