Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2016/0286(COD)
Stadium plenaire behandeling
Kies een document :

Ingediende teksten :

A8-0305/2017

Debatten :

PV 14/11/2018 - 7
CRE 14/11/2018 - 7

Stemmingen :

PV 14/11/2018 - 14.6

Aangenomen teksten :

P8_TA(2018)0454

Notulen
Woensdag 14 november 2018 - Straatsburg

7. Europees wetboek voor elektronische communicatie ***I - Orgaan van Europese regelgevende instanties voor elektronische communicatie ***I (debat)
Volledige verslagen

Verslag over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van het Europees wetboek voor elektronische communicatie (herschikking) [COM(2016)0590 - C8-0379/2016 - 2016/0288(COD)] - Commissie industrie, onderzoek en energie. Rapporteur: Pilar del Castillo Vera (A8-0318/2017)

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot oprichting van het Orgaan van Europese regelgevende instanties voor elektronische communicatie [COM(2016)0591 - C8-0382/2016- 2016/0286(COD)] - Commissie industrie, onderzoek en energie. Rapporteur: Evžen Tošenovský (A8-0305/2017)

Pilar del Castillo Vera en Evžen Tošenovský geven toelichting bij de verslagen.

Het woord wordt gevoerd door Dita Charanzová (rapporteur voor advies van de Commissie IMCO).

Het woord wordt gevoerd door Andrus Ansip (vicevoorzitter van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Ivan Štefanec (rapporteur voor advies van de Commissie IMCO), Petra Kammerevert (rapporteur voor advies van de Commissie CULT), Morten Helveg Petersen (rapporteur voor advies van de Commissie LIBE), Krišjānis Kariņš, namens de PPE-Fractie, Miapetra Kumpula-Natri, namens de S&D-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Paul Rübig, Ruža Tomašić, namens de ECR-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Maria Grapini, Julia Reda, namens de Verts/ALE-Fractie, Marisa Matias, namens de GUE/NGL-Fractie, Marco Zullo, namens de EFDD-Fractie, Barbara Kappel, namens de ENF-Fractie, Sotirios Zarianopoulos, niet-fractiegebonden lid, Paul Rübig, Constanze Krehl, João Ferreira, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Miapetra Kumpula-Natri, Jerzy Buzek, Marlene Mizzi, Michał Boni, Nicola Danti, Angelika Niebler en Patrizia Toia.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Lambert van Nistelrooij, José Blanco López, Seán Kelly en Nicola Caputo.

Het woord wordt gevoerd door Andrus Ansip, Pilar del Castillo Vera en Evžen Tošenovský.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 14.5 van de notulen van 14.11.2018 en punt 14.6 van de notulen van 14.11.2018.

Laatst bijgewerkt op: 27 februari 2019Juridische mededeling - Privacybeleid