Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2016/0286(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Wybrany dokument :

Teksty złożone :

A8-0305/2017

Debaty :

PV 14/11/2018 - 7
CRE 14/11/2018 - 7

Głosowanie :

PV 14/11/2018 - 14.6

Teksty przyjęte :

P8_TA(2018)0454

Protokół
Środa, 14 listopada 2018 r. - Strasburg

7. Europejski kodeks łączności elektronicznej ***I - Organ Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej ***I (debata)
CRE

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającej Europejski kodeks łączności elektronicznej (wersja przekształcona) [COM(2016)0590 - C8-0379/2016 - 2016/0288(COD)] - Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii. Sprawozdawczyni: Pilar del Castillo Vera (A8-0318/2017)

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego Organ Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej [COM(2016)0591 - C8-0382/2016- 2016/0286(COD)] - Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii. Sprawozdawca: Evžen Tošenovský (A8-0305/2017)

Pilar del Castillo Vera i Evžen Tošenovský przedstawili swoje sprawozdania.

Głos zabrała Dita Charanzová (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej IMCO).

Głos zabrał Andrus Ansip (wiceprzewodniczący Komisji).

Głos zabrali: Ivan Štefanec (sprawozdawca komisji opiniodawczej IMCO), Petra Kammerevert (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej CULT), Morten Helveg Petersen (sprawozdawca komisji opiniodawczej LIBE), Krišjānis Kariņš w imieniu grupy PPE, Miapetra Kumpula-Natri w imieniu grupy S&D, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Paula Rübiga, Ruža Tomašić w imieniu grupy ECR, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Marię Grapini, Julia Reda w imieniu grupy Verts/ALE, Marisa Matias w imieniu grupy GUE/NGL, Marco Zullo w imieniu grupy EFDD, Barbara Kappel w imieniu grupy ENF, Sotirios Zarianopoulos niezrzeszony, Paul Rübig, Constanze Krehl, João Ferreira, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Miapetrę Kumpulę-Natri, Jerzy Buzek, Marlene Mizzi, Michał Boni, Nicola Danti, Angelika Niebler i Patrizia Toia.

Zgodnie z procedurą zgłoszeń z sali głos zabrali: Lambert van Nistelrooij, José Blanco López, Seán Kelly i Nicola Caputo.

Głos zabrali: Andrus Ansip, Pilar del Castillo Vera i Evžen Tošenovský.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 14.5 protokołu z dnia 14.11.2018 i pkt 14.6 protokołu z dnia 14.11.2018.

Ostatnia aktualizacja: 27 lutego 2019Zastrzeżenia prawne - Polityka ochrony prywatności