Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2016/0286(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentelor :

Texte depuse :

A8-0305/2017

Dezbateri :

PV 14/11/2018 - 7
CRE 14/11/2018 - 7

Voturi :

PV 14/11/2018 - 14.6

Texte adoptate :

P8_TA(2018)0454

Proces-verbal
Miercuri, 14 noiembrie 2018 - Strasbourg

7. Codul european al comunicațiilor electronice ***I - Organismul Autorităților Europene de Reglementare în Domeniul Comunicațiilor Electronice ***I (dezbatere)
Stenograma

Raport referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de instituire a Codului european al comunicațiilor electronice (reformare) [COM(2016)0590 - C8-0379/2016 - 2016/0288(COD)] - Comisia pentru industrie, cercetare și energie. Raportoare: Pilar del Castillo Vera (A8-0318/2017)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a Organismului Autorităților Europene de Reglementare în Domeniul Comunicațiilor Electronice [COM(2016)0591 - C8-0382/2016- 2016/0286(COD)] - Comisia pentru industrie, cercetare și energie. Raportor: Evžen Tošenovský (A8-0305/2017)

Pilar del Castillo Vera și Evžen Tošenovský și-au prezentat rapoartele.

A intervenit Dita Charanzová (raportoarea pentru aviz a Comisiei IMCO).

A intervenit Andrus Ansip (vicepreședinte al Comisiei).

Au intervenit: Ivan Štefanec (raportorul pentru aviz al Comisiei IMCO), Petra Kammerevert (raportoarea pentru aviz a Comisiei CULT), Morten Helveg Petersen (raportorul pentru aviz al Comisiei LIBE), Krišjānis Kariņš, în numele Grupului PPE, Miapetra Kumpula-Natri, în numele Grupului S&D, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Paul Rübig, Ruža Tomašić, în numele Grupului ECR, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Maria Grapini, Julia Reda, în numele Grupului Verts/ALE, Marisa Matias, în numele Grupului GUE/NGL, Marco Zullo, în numele Grupului EFDD, Barbara Kappel, în numele Grupului ENF, Sotirios Zarianopoulos, neafiliat, Paul Rübig, Constanze Krehl, João Ferreira, care a răspuns, de asemenea, unei întrebări adresate în conformitate cu procedura „cartonașului albastru” de către Miapetra Kumpula-Natri, Jerzy Buzek, Marlene Mizzi, Michał Boni, Nicola Danti, Angelika Niebler și Patrizia Toia.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Lambert van Nistelrooij, José Blanco López, Seán Kelly și Nicola Caputo.

Au intervenit: Andrus Ansip, Pilar del Castillo Vera și Evžen Tošenovský.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 14.5 al PV din 14.11.2018 și punctul 14.6 al PV din 14.11.2018.

Ultima actualizare: 27 februarie 2019Aviz juridic - Politica de confidențialitate