Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2016/0286(COD)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

A8-0305/2017

Rozpravy :

PV 14/11/2018 - 7
CRE 14/11/2018 - 7

Hlasovanie :

PV 14/11/2018 - 14.6

Prijaté texty :

P8_TA(2018)0454

Zápisnica
Streda, 14. novembra 2018 - Štrasburg

7. Európsky kódex elektronickej komunikácie ***I - Orgán európskych regulátorov pre elektronické komunikácie ***I (rozprava)
Doslovný zápis

Správa o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa stanovuje európsky kódex elektronickej komunikácie (EECC) (prepracované znenie) [COM(2016)0590 - C8-0379/2016 - 2016/0288(COD)] - Výbor pre priemysel, výskum a energetiku. Spravodajkyňa: Pilar del Castillo Vera (A8-0318/2017)

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje Orgán európskych regulátorov pre elektronické komunikácie [COM(2016)0591 - C8-0382/2016- 2016/0286(COD)] - Výbor pre priemysel, výskum a energetiku. Spravodajca: Evžen Tošenovský (A8-0305/2017)

Pilar del Castillo Vera a Evžen Tošenovský uviedli svoje správy.

V rozprave vystúpila Dita Charanzová (spravodajkyňa výboru IMCO požiadaného o stanovisko).

V rozprave vystúpil Andrus Ansip (podpredseda Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Ivan Štefanec (spravodajca výboru IMCO požiadaného o stanovisko), Petra Kammerevert (spravodajkyňa výboru CULT požiadaného o stanovisko), Morten Helveg Petersen (spravodajca výboru LIBE požiadaného o stanovisko), Krišjānis Kariņš v mene skupiny PPE, Miapetra Kumpula-Natri v mene skupiny S&D, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Paul Rübig, Ruža Tomašić v mene skupiny ECR, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Maria Grapini, Julia Reda v mene skupiny Verts/ALE, Marisa Matias v mene skupiny GUE/NGL, Marco Zullo v mene skupiny EFDD, Barbara Kappel v mene skupiny ENF, Sotirios Zarianopoulos – nezaradený poslanec, Paul Rübig, Constanze Krehl, João Ferreira, ktorý zároveň odpovedal na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položila Miapetra Kumpula-Natri, Jerzy Buzek, Marlene Mizzi, Michał Boni, Nicola Danti, Angelika Niebler a Patrizia Toia.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Lambert van Nistelrooij, José Blanco López, Seán Kelly a Nicola Caputo.

Vystúpili: Andrus Ansip, Pilar del Castillo Vera a Evžen Tošenovský.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 14.5 zápisnice zo dňa 14.11.2018 a bod 14.6 zápisnice zo dňa 14.11.2018.

Posledná úprava: 27. februára 2019Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia