Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2018/0143(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0354/2018

Внесени текстове :

A8-0354/2018

Разисквания :

PV 14/11/2018 - 8
CRE 14/11/2018 - 8
PV 17/04/2019 - 19
CRE 17/04/2019 - 19

Гласувания :

PV 14/11/2018 - 14.7
CRE 14/11/2018 - 14.7
Обяснение на вота
PV 18/04/2019 - 10.6
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2018)0455
P8_TA(2019)0426

Протокол
Сряда, 14 ноември 2018 г. - Страсбург

8. Стандарти за емисиите на CO2 от нови тежкотоварни превозни средства ***I (разискване)
CRE

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за определяне на стандарти за емисиите на CO2 от нови тежкотоварни превозни средства [COM(2018)0284 - C8-0197/2018 - 2018/0143(COD)] - Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните. Докладчик: Bas Eickhout (A8-0354/2018)

Bas Eickhout представи доклада.

Изказа се Miguel Arias Cañete (член на Комисията).

Изказаха се: Henna Virkkunen (докладчик по становището на комисията TRAN), Christofer Fjellner, от името на групата PPE, Damiano Zoffoli, от името на групата S&D, Mark Demesmaeker, от името на групата ECR, Nils Torvalds, от името на групата ALDE, и Karima Delli, от името на групата Verts/ALE.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Heidi HAUTALA
Заместник-председател

Изказаха се: Stefan Eck, от името на групата GUE/NGL, Eleonora Evi, от името на групата EFDD, Danilo Oscar Lancini, от името на групата ENF, Dobromir Sośnierz, независим член на ЕП, Peter Liese, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Gerben-Jan Gerbrandy, Andrzej Grzyb, Tiemo Wölken, Gesine Meissner, Jens Gieseke, Carlos Zorrinho, Jozo Radoš, Pilar Ayuso и Dieter-Lebrecht Koch.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): José Blanco López, Notis Marias, Kateřina Konečná, Bill Etheridge и Seán Kelly.

Изказаха се: Miguel Arias Cañete и Bas Eickhout.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 14.7 от протокола от 14.11.2018 г.

(Заседанието е прекъснато в 11.14 ч. в очакване на тържественото заседание.)

Последно осъвременяване: 27 февруари 2019 г.Правна информация - Политика за поверителност