Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2018/0143(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0354/2018

Indgivne tekster :

A8-0354/2018

Forhandlinger :

PV 14/11/2018 - 8
CRE 14/11/2018 - 8
PV 17/04/2019 - 19
CRE 17/04/2019 - 19

Afstemninger :

PV 14/11/2018 - 14.7
CRE 14/11/2018 - 14.7
Stemmeforklaringer
PV 18/04/2019 - 10.6
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2018)0455
P8_TA(2019)0426

Protokol
Onsdag den 14. november 2018 - Strasbourg

8. Præstationsnormer for nye tunge køretøjers CO2-emissioner ***I (forhandling)
CRE

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om fastsættelse af præstationsnormer for nye tunge køretøjers CO2-emissioner [COM(2018)0284 - C8-0197/2018 - 2018/0143(COD)] - Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed. Ordfører: Bas Eickhout (A8-0354/2018)

Bas Eickhout forelagde betænkningen.

Taler: Miguel Arias Cañete (medlem af Kommissionen).

Talere: Henna Virkkunen (ordfører for udtalelse fra TRAN), Christofer Fjellner for PPE-Gruppen, Damiano Zoffoli for S&D-Gruppen, Mark Demesmaeker for ECR-Gruppen, Nils Torvalds for ALDE-Gruppen, og Karima Delli for Verts/ALE-Gruppen.

FORSÆDE: Heidi HAUTALA
næstformand

Talere: Stefan Eck for GUE/NGL-Gruppen, Eleonora Evi for EFDD-Gruppen, Danilo Oscar Lancini for ENF-Gruppen, Dobromir Sośnierz, løsgænger, Peter Liese, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Gerben-Jan Gerbrandy, Andrzej Grzyb, Tiemo Wölken, Gesine Meissner, Jens Gieseke, Carlos Zorrinho, Jozo Radoš, Pilar Ayuso og Dieter-Lebrecht Koch.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: José Blanco López, Notis Marias, Kateřina Konečná, Bill Etheridge og Seán Kelly.

Talere: Miguel Arias Cañete og Bas Eickhout.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 14.7 i protokollen af 14.11.2018.

(Mødet udsat kl. 11.14 i afventning af det højtidelige møde)

Seneste opdatering: 27. februar 2019Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik