Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2018/0143(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0354/2018

Esitatud tekstid :

A8-0354/2018

Arutelud :

PV 14/11/2018 - 8
CRE 14/11/2018 - 8
PV 17/04/2019 - 19
CRE 17/04/2019 - 19

Hääletused :

PV 14/11/2018 - 14.7
CRE 14/11/2018 - 14.7
Selgitused hääletuse kohta
PV 18/04/2019 - 10.6
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2018)0455
P8_TA(2019)0426

Protokoll
Kolmapäev, 14. november 2018 - Strasbourg

8. Uute raskesõidukite CO2-heitenormid ***I (arutelu)
Istungi stenogramm

Raport ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega kehtestatakse uute raskeveokite CO2-heite normid [COM(2018)0284 - C8-0197/2018 - 2018/0143(COD)] - Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon. Raportöör: Bas Eickhout (A8-0354/2018)

Bas Eickhout tutvustas raportit.

Sõna võttis Miguel Arias Cañete (komisjoni liige).

Sõna võtsid Henna Virkkunen (TRAN-komisjoni arvamuse koostaja), Christofer Fjellner fraktsiooni PPE nimel, Damiano Zoffoli fraktsiooni S&D nimel, Mark Demesmaeker fraktsiooni ECR nimel, Nils Torvalds fraktsiooni ALDE nimel ja Karima Delli fraktsiooni Verts/ALE nimel.

ISTUNGI JUHATAJA: Heidi HAUTALA
asepresident

Sõna võtsid Stefan Eck fraktsiooni GUE/NGL nimel, Eleonora Evi fraktsiooni EFDD nimel, Danilo Oscar Lancini fraktsiooni ENF nimel, Dobromir Sośnierz (fraktsioonilise kuuluvuseta), Peter Liese, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Gerben-Jan Gerbrandy, Andrzej Grzyb, Tiemo Wölken, Gesine Meissner, Jens Gieseke, Carlos Zorrinho, Jozo Radoš, Pilar Ayuso ja Dieter-Lebrecht Koch.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna José Blanco López, Notis Marias, Kateřina Konečná, Bill Etheridge ja Seán Kelly.

Sõna võtsid Miguel Arias Cañete ja Bas Eickhout.

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 14.11.2018 protokollipunkt 14.7.

(Istung katkestati kell 11.14 kuni piduliku istungini.)

Viimane päevakajastamine: 27. veebruar 2019Õigusteave - Privaatsuspoliitika