Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2018/0143(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0354/2018

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0354/2018

Keskustelut :

PV 14/11/2018 - 8
CRE 14/11/2018 - 8
PV 17/04/2019 - 19
CRE 17/04/2019 - 19

Äänestykset :

PV 14/11/2018 - 14.7
CRE 14/11/2018 - 14.7
Äänestysselitykset
PV 18/04/2019 - 10.6
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2018)0455
P8_TA(2019)0426

Pöytäkirja
Keskiviikko 14. marraskuuta 2018 - Strasbourg

8. Hiilidioksidipäästönormit uusille raskaille hyötyajoneuvoille ***I (keskustelu)
CRE

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi hiilidioksidipäästönormien asettamisesta uusille raskaille hyötyajoneuvoille [COM(2018)0284 - C8-0197/2018 - 2018/0143(COD)] - Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta. Esittelijä: Bas Eickhout (A8-0354/2018)

Bas Eickhout esitteli mietinnön.

Miguel Arias Cañete (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Henna Virkkunen (TRAN-valiokunnan lausunnon valmistelija), Christofer Fjellner PPE-ryhmän puolesta, Damiano Zoffoli S&D-ryhmän puolesta, Mark Demesmaeker ECR-ryhmän puolesta, Nils Torvalds ALDE-ryhmän puolesta ja Karima Delli Verts/ALE-ryhmän puolesta.

Puhetta johti
varapuhemies Heidi HAUTALA

Puheenvuorot: Stefan Eck GUE/NGL-ryhmän puolesta, Eleonora Evi EFDD-ryhmän puolesta, Danilo Oscar Lancini ENF-ryhmän puolesta, sitoutumaton Dobromir Sośnierz, Peter Liese, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Gerben-Jan Gerbrandy, Andrzej Grzyb, Tiemo Wölken, Gesine Meissner, Jens Gieseke, Carlos Zorrinho, Jozo Radoš, Pilar Ayuso ja Dieter-Lebrecht Koch.

Pyynnöstä myönnettävät puheenvuorot: José Blanco López, Notis Marias, Kateřina Konečná, Bill Etheridge ja Seán Kelly.

Puheenvuorot: Miguel Arias Cañete ja Bas Eickhout.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 14.11.2018, kohta 14.7.

(Istunto keskeytettiin klo 11.14 juhlaistunnon alkamista odotettaessa.)

Päivitetty viimeksi: 27. helmikuuta 2019Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö