Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2018/0143(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A8-0354/2018

Ingediende teksten :

A8-0354/2018

Debatten :

PV 14/11/2018 - 8
CRE 14/11/2018 - 8
PV 17/04/2019 - 19
CRE 17/04/2019 - 19

Stemmingen :

PV 14/11/2018 - 14.7
CRE 14/11/2018 - 14.7
Stemverklaringen
PV 18/04/2019 - 10.6
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P8_TA(2018)0455
P8_TA(2019)0426

Notulen
Woensdag 14 november 2018 - Straatsburg

8. CO2-emissienormen voor nieuwe zware bedrijfsvoertuigen ***I (debat)
CRE

Verslag over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van CO2-emissienormen voor nieuwe zware bedrijfsvoertuigen [COM(2018)0284 - C8-0197/2018 - 2018/0143(COD)] - Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid. Rapporteur: Bas Eickhout (A8-0354/2018)

Bas Eickhout leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Miguel Arias Cañete (lid van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Henna Virkkunen (rapporteur voor advies van de Commissie TRAN), Christofer Fjellner, namens de PPE-Fractie, Damiano Zoffoli, namens de S&D-Fractie, Mark Demesmaeker, namens de ECR-Fractie, Nils Torvalds, namens de ALDE-Fractie, en Karima Delli, namens de Verts/ALE-Fractie.

VOORZITTERSCHAP: Heidi HAUTALA
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Stefan Eck, namens de GUE/NGL-Fractie, Eleonora Evi, namens de EFDD-Fractie, Danilo Oscar Lancini, namens de ENF-Fractie, Dobromir Sośnierz, niet-fractiegebonden lid, Peter Liese, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Gerben-Jan Gerbrandy, Andrzej Grzyb, Tiemo Wölken, Gesine Meissner, Jens Gieseke, Carlos Zorrinho, Jozo Radoš, Pilar Ayuso en Dieter-Lebrecht Koch.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door José Blanco López, Notis Marias, Kateřina Konečná, Bill Etheridge en Seán Kelly.

Het woord wordt gevoerd door Miguel Arias Cañete en Bas Eickhout.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 14.7 van de notulen van 14.11.2018.

(In afwachting van de plechtige vergadering wordt de vergadering om 11.14 uur onderbroken.)

Laatst bijgewerkt op: 27 februari 2019Juridische mededeling - Privacybeleid