Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2018/0143(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0354/2018

Texte depuse :

A8-0354/2018

Dezbateri :

PV 14/11/2018 - 8
CRE 14/11/2018 - 8
PV 17/04/2019 - 19
CRE 17/04/2019 - 19

Voturi :

PV 14/11/2018 - 14.7
CRE 14/11/2018 - 14.7
Explicaţii privind voturile
PV 18/04/2019 - 10.6
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P8_TA(2018)0455
P8_TA(2019)0426

Proces-verbal
Miercuri, 14 noiembrie 2018 - Strasbourg

8. Standardele de performanță privind emisiile de CO2 pentru vehiculele grele noi ***I (dezbatere)
CRE

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de stabilire a standardelor de performanță privind emisiile de CO2 pentru vehiculele grele noi [COM(2018)0284 - C8-0197/2018 - 2018/0143(COD)] - Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară. Raportor: Bas Eickhout (A8-0354/2018)

Bas Eickhout și-a prezentat raportul.

A intervenit Miguel Arias Cañete (membru al Comisiei).

Au intervenit: Henna Virkkunen (raportorul pentru aviz al Comisiei TRAN), Christofer Fjellner, în numele Grupului PPE, Damiano Zoffoli, în numele Grupului S&D, Mark Demesmaeker, în numele Grupului ECR, Nils Torvalds, în numele Grupului ALDE, și Karima Delli, în numele Grupului Verts/ALE.

A PREZIDAT: Heidi HAUTALA
Vicepreședintă

Au intervenit: Stefan Eck, în numele Grupului GUE/NGL, Eleonora Evi, în numele Grupului EFDD, Danilo Oscar Lancini, în numele Grupului ENF, Dobromir Sośnierz, neafiliat, Peter Liese, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Gerben-Jan Gerbrandy, Andrzej Grzyb, Tiemo Wölken, Gesine Meissner, Jens Gieseke, Carlos Zorrinho, Jozo Radoš, Pilar Ayuso și Dieter-Lebrecht Koch.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: José Blanco López, Notis Marias, Kateřina Konečná, Bill Etheridge și Seán Kelly.

Au intervenit: Miguel Arias Cañete și Bas Eickhout.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 14.7 al PV din 14.11.2018.

(Ședința a fost suspendată la 11.14 în așteptarea ședinței solemne.)

Ultima actualizare: 27 februarie 2019Aviz juridic - Politica de confidențialitate