Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2018/0166R(APP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0358/2018

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0358/2018

Συζήτηση :

PV 13/11/2018 - 2
CRE 13/11/2018 - 2

Ψηφοφορία :

PV 14/11/2018 - 14.1
CRE 14/11/2018 - 14.1
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2018)0449

Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 14 Νοεμβρίου 2018 - Στρασβούργο

14.1. Προσωρινή έκθεση σχετικά με το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο για την περίοδο 2021-2027 – Η θέση του Κοινοβουλίου ενόψει συμφωνίας (ψηφοφορία)
CRE

Προσωρινή έκθεση σχετικά με το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο για την περίοδο 2021-2027 – Η θέση του Κοινοβουλίου ενόψει συμφωνίας [2018/0166R(APP)] - Επιτροπή Προϋπολογισμών. Συνεισηγητές: Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Janusz Lewandowski και Gérard Deprez (A8-0358/2018)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα «Αποτελέσματα ψηφοφοριών», σημείο 1)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ και ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Εγκρίνεται (P8_TA(2018)0449)

Τελευταία ενημέρωση: 27 Φεβρουαρίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου