Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2018/0222(NLE)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0315/2018

Ingivna texter :

A8-0315/2018

Debatter :

Omröstningar :

PV 14/11/2018 - 14.2

Antagna texter :

P8_TA(2018)0450

Protokoll
Onsdagen den 14 november 2018 - Strasbourg

14.2. Regler om statligt stöd: nya kategorier av statligt stöd * (artikel 150 i arbetsordningen) (omröstning)

Betänkande om förslaget till rådets förordning om ändring av rådets förordning (EU) 2015/1588 av den 13 juli 2015 om tillämpningen av artiklarna 107 och 108 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt på vissa slag av övergripande statligt stöd [COM(2018)0398 - C8-0316/2018 - 2018/0222(NLE)] - Utskottet för ekonomi och valutafrågor. Föredragande: Sander Loones (A8-0315/2018)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 2)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG

Antogs genom en enda omröstning (P8_TA(2018)0450)

Senaste uppdatering: 27 februari 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy