Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Zapisnik
Srijeda, 14. studenog 2018. - Strasbourg

14. Glasovanje
CRE

Detaljni rezultati glasovanja (amandmani, odvojeno glasovanje, glasovanje po dijelovima…) nalaze se u prilogu „Rezultati glasovanja” koji je priložen zapisniku.

Rezultati poimeničnog glasovanja, u prilogu zapisniku, dostupni su jedino u elektroničkoj verziji i nalaze se na internetskoj stranici Europarl.


14.1. Privremeno izvješće o višegodišnjem financijskom okviru za razdoblje 2021. – 2027. – stajalište Parlamenta u cilju postizanja dogovora (glasovanje)

Privremeno izvješće o višegodišnjem financijskom okviru za razdoblje 2021. – 2027. – stajalište Parlamenta u cilju postizanja dogovora [2018/0166R(APP)] - Odbor za proračune. Izvjestitelji: Jan Olbrycht, Isabelle Thomas, Janusz Lewandowski i Gérard Deprez (A8-0358/2018)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 1.)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE i AMANDMANI

Usvojen (P8_TA(2018)0449)


14.2. Pravila o državnim potporama: nove kategorije državnih potpora * (članak 150. Poslovnika) (glasovanje)

Izvješće o Prijedlogu uredbe Vijeća o izmjeni Uredbe Vijeća (EU) 2015/1588 od 13. srpnja 2015. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na određene kategorije horizontalnih državnih potpora [COM(2018)0398 - C8-0316/2018 - 2018/0222(NLE)] - Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku. Izvjestitelj: Sander Loones (A8-0315/2018)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 2.)

PRIJEDLOG KOMISIJE

Usvojen jedinstvenim glasovanjem (P8_TA(2018)0450)


14.3. Izvoz oružja: provedba Zajedničkog stajališta 2008/944/ZVSP (članak 150. Poslovnika) (glasovanje)

Izvješće o izvozu oružja: provedba Zajedničkog stajališta 2008/944/ZVSP [2018/2157(INI)] - Odbor za vanjske poslove. Izvjestiteljica: Sabine Lösing (A8-0335/2018)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 3.)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen jedinstvenim glasovanjem (P8_TA(2018)0451)

Govorili su:

Sabine Lösing podnijela je usmeni amandman na stavak 13., koji je usvojen.


14.4. Ovlašćivanje tijela nadležnih za tržišno natjecanje i osiguravanje pravilnog funkcioniranja unutarnjeg tržišta ***I (glasovanje)

Izvješće o Prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o ovlašćivanju tijela država članica nadležnih za tržišno natjecanje za učinkovitije provođenje pravila i osiguravanje pravilnog funkcioniranja unutarnjeg tržišta [COM(2017)0142 - C8-0119/2017 - 2017/0063(COD)] - Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku. Izvjestitelj: Andreas Schwab (A8-0057/2018)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 4.)

PRIJEDLOG KOMISIJE i AMANDMANI,

PRIVREMENI SPORAZUM,

IZJAVA KOMISIJE

Odobren (P8_TA(2018)0452)


14.5. Europski zakonik elektroničkih komunikacija ***I (glasovanje)

Izvješće o Prijedlogu direktive Europskog parlamenta i Vijeća o Europskom zakoniku elektroničkih komunikacija (preinaka) [COM(2016)0590 - C8-0379/2016 - 2016/0288(COD)] - Odbor za industriju, istraživanje i energetiku. Izvjestiteljica: Pilar del Castillo Vera (A8-0318/2017)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 5.)

PRIJEDLOG KOMISIJE i AMANDMANI,

PRIVREMENI SPORAZUM

Odobren (P8_TA(2018)0453)


14.6. Tijelo europskih regulatora za elektroničke komunikacije ***I (glasovanje)

Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o osnivanju Tijela europskih regulatora za elektroničke komunikacije [COM(2016)0591 - C8-0382/2016- 2016/0286(COD)] - Odbor za industriju, istraživanje i energetiku. Izvjestitelj: Evžen Tošenovský (A8-0305/2017)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 6.)

PRIJEDLOG KOMISIJE i AMANDMANI,

PRIVREMENI SPORAZUM

Odobren (P8_TA(2018)0454)


14.7. Emisijske norme CO2 za nova teška vozila ***I (glasovanje)

Izvješće o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o utvrđivanju emisijskih normi CO2 za nova teška vozila [COM(2018)0284 - C8-0197/2018 - 2018/0143(COD)] - Odbor za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane. Izvjestitelj: Bas Eickhout (A8-0354/2018)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 7.)

PRIJEDLOG ZA ODBIJANJE PRIJEDLOGA KOMISIJE

Odbijeno

PRIJEDLOG KOMISIJE i AMANDMANI

Odobren (P8_TA(2018)0455)

Govorio je Bas Eickhout (izvjestitelj) kako bi zatražio da se predmet uputi nadležnom odboru na međuinstitucijske pregovore u skladu s člankom 59. stavkom 4. Poslovnika. Parlament je odobrio zahtjev.


14.8. Potreba za sveobuhvatnim mehanizmom za demokraciju, vladavinu prava i temeljna prava (glasovanje)

Izjave Vijeća i Komisije: Potreba za sveobuhvatnim mehanizmom za demokraciju, vladavinu prava i temeljna prava (2018/2886(RSP))

Rasprava je održana 23. listopada 2018. (točka 17 zapisnika od 23.10.2018.).

Prijedlozi rezolucija objavljeni su14. studenog 2018. (točka 4 zapisnika od 14.11.2018.).

Prijedlozi rezolucija B8-0523/2018 i B8-0524/2018

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 8.)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE B8-0523/2018

Usvojen (P8_TA(2018)0456)

(Prijedlog rezolucije B8-0524/2018 se ne razmatra.)


14.9. Provedba Sporazuma o pridruživanju između EU-a i Gruzije (glasovanje)

Izvješće o provedbi Sporazuma o pridruživanju između EU-a i Gruzije [2017/2282(INI)] - Odbor za vanjske poslove. Izvjestitelj: Andrejs Mamikins (A8-0320/2018)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 9.)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2018)0457)

Govorili su:

Rebecca Harms podnijela je usmeni amandman na stavak 23., koji je usvojen.


14.10. Provedba Sporazuma o pridruživanju između EU-a i Moldove (glasovanje)

Izvješće o provedbi Sporazuma o pridruživanju između EU-a i Moldove [2017/2281(INI)] - Odbor za vanjske poslove. Izvjestitelj: Petras Auštrevičius (A8-0322/2018)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 10.)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P8_TA(2018)0458)


14.11. Humanitarne vize (glasovanje)

Izvješće s preporukama Komisiji o humanitarnim vizama [2017/2270(INL)] - Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove. Izvjestitelj: Juan Fernando López Aguilar (A8-0328/2018)

(većina zastupnika u Parlamentu)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 11.)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Odbijeno

Govorili su:

Sylvia-Yvonne Kaufmann, Miguel Urbán Crespo, Juan Fernando López Aguilar (izvjestitelj) i Michael Cramer, o valjanosti glasovanja te kako bi zatražili da se glasovanje ponovi sutradan (Predsjednik nije odobrio taj zahtjev).

PREDSJEDAO: Pavel TELIČKA
potpredsjednik

Posljednje ažuriranje: 27. veljače 2019.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti