Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Onsdagen den 14 november 2018 - Strasbourg

19. Inkomna dokument

Talmannen hade mottagit följande dokument:

- Förslag till anslagsöverföring V/AB-11/C/18 – Europeiska revisionsrätten (N8-0106/2018 - C8-0449/2018 - 2018/2248(GBD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

BUDG

- Förslag till anslagsöverföring V/AB-12/A/18 – Europeiska revisionsrätten (N8-0107/2018 - C8-0450/2018 - 2018/2249(GBD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

BUDG

- Förslag till anslagsöverföring V/AB-13/A/18 – Europeiska revisionsrätten (N8-0108/2018 - C8-0451/2018 - 2018/2250(GBD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

BUDG

- Förslag till anslagsöverföring V/AB-14/T/18 – Europeiska revisionsrätten (N8-0109/2018 - C8-0452/2018 - 2018/2251(GBD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

BUDG

- Förslag till anslagsöverföring INF 2/2018 – Europeiska ekonomiska och sociala kommittén (N8-0110/2018 - C8-0453/2018 - 2018/2252(GBD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

BUDG

- Förslag till anslagsöverföring DEC 1/2018 – Europeiska ekonomiska och sociala kommittén (N8-0111/2018 - C8-0454/2018 - 2018/2253(GBD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

BUDG

- Förslag till anslagsöverföring INF 4/2018 – Regionkommittén (N8-0112/2018 - C8-0455/2018 - 2018/2254(GBD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

BUDG

- Förslag till anslagsöverföring INF 5/2018 – Regionkommittén (N8-0113/2018 - C8-0456/2018 - 2018/2255(GBD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

BUDG

- Förslag till anslagsöverföring INF 6/2018 – Regionkommittén (N8-0114/2018 - C8-0457/2018 - 2018/2256(GBD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

BUDG

- Förslag till anslagsöverföring INF 7/2018 – Regionkommittén (N8-0115/2018 - C8-0458/2018 - 2018/2257(GBD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

BUDG

- Förslag till anslagsöverföring nr 2/2018 - Avsnitt IX – Europeiska datatillsynsmannen (N8-0116/2018 - C8-0459/2018 - 2018/2258(GBD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

BUDG

- Förslag till anslagsöverföring DEC 29/2018 - Avsnitt III – Kommissionen (N8-0117/2018 - C8-0460/2018 - 2018/2259(GBD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

BUDG

- Förslag till anslagsöverföring DEC 30/2018 - Avsnitt III – Kommissionen (N8-0118/2018 - C8-0461/2018 - 2018/2260(GBD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

BUDG

- Förslag till anslagsöverföring DEC 31/2018 - Avsnitt III – Kommissionen (N8-0119/2018 - C8-0462/2018 - 2018/2261(GBD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

BUDG

- Förslag till anslagsöverföring DEC 32/2018- Avsnitt III – Kommissionen (N8-0121/2018 - C8-0478/2018 - 2018/2263(GBD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

BUDG

- Förslag till anslagsöverföring DEC 33/2018 - Avsnitt III – Kommissionen (N8-0122/2018 - C8-0479/2018 - 2018/2264(GBD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

BUDG

- Förslag till anslagsöverföring INF 8/2018 – Regionkommittén (N8-0123/2018 - C8-0480/2018 - 2018/2265(GBD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

BUDG

- Förslag till anslagsöverföring DEC 35/2018 - Avsnitt III – Kommissionen (N8-0124/2018 - C8-0481/2018 - 2018/2266(GBD))

hänvisat till

ansvarigt utskott :

BUDG

Senaste uppdatering: 27 februari 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy