Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Středa, 14. listopadu 2018 - Štrasburk

21. Zvýšení odolnosti EU proti vlivu zahraničních aktérů v nadcházející kampani před volbami do EP (rozprava na aktuální téma)
Doslovné záznamy

Zvýšení odolnosti EU proti vlivu zahraničních aktérů v nadcházející kampani před volbami do EP (2018/2929(RSP))

Vystoupil Paulo Rangel, aby uvedl rozpravu, kterou navrhla skupina PPE.

Vystoupily: Karoline Edtstadler (úřadující předsedkyně Rady) a Věra Jourová (členka Komise).

Vystoupili: David McAllister, Claude Moraes za skupinu S&D, Anna Elżbieta Fotyga za skupinu ECR, Pavel Telička za skupinu ALDE, Rebecca Harms za skupinu Verts/ALE, Martina Anderson za skupinu GUE/NGL, Patrick O'Flynn za skupinu EFDD, Jacques Colombier za skupinu ENF, Diane James – nezařazená poslankyně, Esther de Lange za skupinu PPE, Tanja Fajon, Ulrike Trebesius, Marietje Schaake, Benedek Jávor, Luke Ming Flanagan, Isabella Adinolfi, Marco Zanni, Elmar Brok, Mercedes Bresso, Anders Primdahl Vistisen, Hilde Vautmans, Molly Scott Cato, Steeve Briois, Pavel Svoboda, Victor Boştinaru, Zdzisław Krasnodębski, Alyn Smith, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Jeppe Kofod, Ruža Tomašić, Juan Fernando López Aguilar, Jussi Halla-aho, Gunnar Hökmark a Carlos Zorrinho.

PŘEDSEDNICTVÍ: Zdzisław KRASNODĘBSKI
místopředseda

Vystoupili: Mirosław Piotrowski, Jeroen Lenaers, Paul Tang, Notis Marias, Dubravka Šuica, Alfred Sant, Michaela Šojdrová, Ivan Štefanec, Inese Vaidere, Markus Pieper, Eduard Kukan, Jaromír Štětina, Nuno Melo, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Carlos Coelho, Lukas Mandl, Andreas Schwab, Lambert van Nistelrooij a Jiří Pospíšil.

Vystoupili: Julian King (člen Komise) a Karoline Edtstadler.

Rozprava skončila.

Poslední aktualizace: 27. února 2019Právní upozornění - Ochrana soukromí