Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2017/0237(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0340/2018

Внесени текстове :

A8-0340/2018

Разисквания :

PV 14/11/2018 - 22
CRE 14/11/2018 - 22

Гласувания :

PV 15/11/2018 - 5.5
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2018)0462

Протокол
Сряда, 14 ноември 2018 г. - Страсбург

22. Права и задължения на пътниците, използващи железопътен транспорт ***I (разискване)
Пълни стенографски протоколи

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно правата и задълженията на пътниците, използващи железопътен транспорт (преработен текст) [COM(2017)0548 - C8-0324/2017 - 2017/0237(COD)] - Комисия по транспорт и туризъм. Докладчик: Bogusław Liberadzki (A8-0340/2018)

Bogusław Liberadzki представи доклада.

Изказа се Violeta Bulc (член на Комисията).

Изказаха се: Dennis de Jong (докладчик по становището на комисията IMCO), Renaud Muselier, от името на групата PPE, Lucy Anderson, от името на групата S&D, Kosma Złotowski, от името на групата ECR, Jens Rohde, от името на групата ALDE, Michael Cramer, от името на групата Verts/ALE, Tania González Peñas, от името на групата GUE/NGL, Daniela Aiuto, от името на групата EFDD, Georg Mayer, от името на групата ENF, Lampros Fountoulis, независим член на ЕП, Dieter-Lebrecht Koch, Isabella De Monte, Jacqueline Foster, Matthijs van Miltenburg, Karima Delli, Kateřina Konečná, Marie-Christine Arnautu, Innocenzo Leontini и Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Evelyne GEBHARDT
Заместник-председател

Изказаха се: Mark Demesmaeker, Pavel Telička, Adam Szejnfeld, Inés Ayala Sender, Izaskun Bilbao Barandica, Claudia Țapardel, Karoline Graswander-Hainz, Olga Sehnalová, Maria Grapini, Nicola Danti, Arndt Kohn и John Howarth.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Bogdan Andrzej Zdrojewski, Rory Palmer, Notis Marias и Zigmantas Balčytis.

Изказаха се: Violeta Bulc и Bogusław Liberadzki.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 5.5 от протокола от 15.11.2018 г.

Последно осъвременяване: 27 февруари 2019 г.Правна информация - Политика за поверителност