Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2017/0237(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0340/2018

Indgivne tekster :

A8-0340/2018

Forhandlinger :

PV 14/11/2018 - 22
CRE 14/11/2018 - 22

Afstemninger :

PV 15/11/2018 - 5.5
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2018)0462

Protokol
Onsdag den 14. november 2018 - Strasbourg

22. Jernbanepassagerers rettigheder og forpligtelser ***I (forhandling)
Fuldstændigt forhandlingsreferat

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om jernbanepassagerers rettigheder og pligter (omarbejdning) [COM(2017)0548 - C8-0324/2017 - 2017/0237(COD)] - Transport- og Turismeudvalget. Ordfører: Bogusław Liberadzki (A8-0340/2018)

Bogusław Liberadzki forelagde betænkningen.

Taler: Violeta Bulc (medlem af Kommissionen).

Talere: Dennis de Jong (ordfører for udtalelse fra IMCO), Renaud Muselier for PPE-Gruppen, Lucy Anderson for S&D-Gruppen, Kosma Złotowski for ECR-Gruppen, Jens Rohde for ALDE-Gruppen, Michael Cramer for Verts/ALE-Gruppen, Tania González Peñas for GUE/NGL-Gruppen, Daniela Aiuto for EFDD-Gruppen, Georg Mayer for ENF-Gruppen, Lampros Fountoulis, løsgænger, Dieter-Lebrecht Koch, Isabella De Monte, Jacqueline Foster, Matthijs van Miltenburg, Karima Delli, Kateřina Konečná, Marie-Christine Arnautu, Innocenzo Leontini og Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy.

FORSÆDE: Evelyne GEBHARDT
næstformand

Talere: Mark Demesmaeker, Pavel Telička, Adam Szejnfeld, Inés Ayala Sender, Izaskun Bilbao Barandica, Claudia Țapardel, Karoline Graswander-Hainz, Olga Sehnalová, Maria Grapini, Nicola Danti, Arndt Kohn og John Howarth.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Bogdan Andrzej Zdrojewski, Rory Palmer, Notis Marias og Zigmantas Balčytis.

Talere: Violeta Bulc og Bogusław Liberadzki.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 5.5 i protokollen af 15.11.2018.

Seneste opdatering: 27. februar 2019Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik