Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2017/0237(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0340/2018

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0340/2018

Keskustelut :

PV 14/11/2018 - 22
CRE 14/11/2018 - 22

Äänestykset :

PV 15/11/2018 - 5.5
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2018)0462

Pöytäkirja
Keskiviikko 14. marraskuuta 2018 - Strasbourg

22. Rautatieliikenteen matkustajien oikeudet ja velvollisuudet ***I (keskustelu)
Sanatarkat istuntoselostukset

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi rautatieliikenteen matkustajien oikeuksista ja velvollisuuksista (uudelleenlaadittu) [COM(2017)0548 - C8-0324/2017 - 2017/0237(COD)] - Liikenne- ja matkailuvaliokunta. Esittelijä: Bogusław Liberadzki (A8-0340/2018)

Bogusław Liberadzki esitteli mietinnön.

Violeta Bulc (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Dennis de Jong (IMCO-valiokunnan lausunnon valmistelija), Renaud Muselier PPE-ryhmän puolesta, Lucy Anderson S&D-ryhmän puolesta, Kosma Złotowski ECR-ryhmän puolesta, Jens Rohde ALDE-ryhmän puolesta, Michael Cramer Verts/ALE-ryhmän puolesta, Tania González Peñas GUE/NGL-ryhmän puolesta, Daniela Aiuto EFDD-ryhmän puolesta, Georg Mayer ENF-ryhmän puolesta, sitoutumaton Lampros Fountoulis, Dieter-Lebrecht Koch, Isabella De Monte, Jacqueline Foster, Matthijs van Miltenburg, Karima Delli, Kateřina Konečná, Marie-Christine Arnautu, Innocenzo Leontini ja Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy.

Puhetta johti
varapuhemies Evelyne GEBHARDT

Puheenvuorot: Mark Demesmaeker, Pavel Telička, Adam Szejnfeld, Inés Ayala Sender, Izaskun Bilbao Barandica, Claudia Țapardel, Karoline Graswander-Hainz, Olga Sehnalová, Maria Grapini, Nicola Danti, Arndt Kohn ja John Howarth.

Pyynnöstä myönnettävät puheenvuorot: Bogdan Andrzej Zdrojewski, Rory Palmer, Notis Marias ja Zigmantas Balčytis.

Puheenvuorot: Violeta Bulc ja Bogusław Liberadzki.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 15.11.2018, kohta 5.5.

Päivitetty viimeksi: 27. helmikuuta 2019Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö